Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Hvor meget skal jeg give, før det giver mening?

Et af de spørgsmål jeg ofte hører, går på den testamentariske gaves størrelse: “Hvor meget skal jeg give, før det giver mening for jer?”. Til det svarer jeg altid, at arv er for alle. Der skal selvfølgelig være en reel hensigt med gaven, altså et ønske om at give, men om du vælger at testamentere én procent, et bestemt beløb eller hele din arv er fuldstændig op til dig. Det er din arv, så det skal føles rigtig for dig. Vi sætter stor pris på gaven – uanset størrelse.
De fleste vælger at testamentere deres arv til SOS Børnebyernes generelle arbejde ude i verden. På den måde kan vi sende pengene derhen, hvor de gør allermest gavn på det tidspunkt, hvor arven kommer til udbetaling.

 

Hvorfor testamenterer danskerne til SOS Børnebyerne?

For mange kan det at oprette testamente være med til at give fred i sindet, og det er en måde at sikre, at ens sidste vilje bliver opfyldt, den dag man ikke er her mere. Mange af dem, der testamenterer til SOS Børnebyerne, har været faddere eller støttet vores arbejde på anden vis. Der er også en del mennesker uden nær familie, som ønsker, at SOS Børnebyerne skal arve det, de efterlader sig. SOS Børnebyerne er taknemmelige for den store tillid, vi bliver vist gennem testamentariske gaver. Vi har i løbet af de sidste 70 år hjulpet over fire millioner forældreløse og udsatte børn – blandt andet takket være testamentariske gaver.

 

Kan jeg øremærke min arv?

Kort sagt: Det er din arv, så du bestemmer. Vi vil dog altid råde dig til, at du efterlader ikke-øremærkede midler, og dermed tilgodeser vores generelle arbejde, så arven kan bruges, der hvor behovet er størst. Er der et bestemt område, som du brænder særligt for, står det dig naturligvis frit for at øremærke din arv hertil. I det tilfælde anbefaler vi, at du øremærker så bredt som muligt – for eksempel til pigers uddannelse i Afrika og ikke til en skole i en specifik by. På den måde er du sikker på, at pengene vil komme til at gøre mest gavn.

Kan jeg betænke mit fadderbarn?

Mange af vores faddere har et ønske om at betænke deres fadderbarn, så de kan give barnet en ekstra håndsrækning til en bedre fremtid. Det er en smuk tanke, men desværre kan det ikke altid realiseres, og derfor anbefaler vi ikke, at du betænker dit fadderbarn. Da ingen ved, hvornår en arv vil blive udbetalt, kan fadderbarnet være blevet voksent og flyttet fra børnebyen. Hvis dit fadderbarn ikke har valgt at holde kontakten med sin familie i børnebyen, kan det være tidskrævende og måske umuligt at finde frem til ham eller hende. Det skyldes, at mange af de lande, vi arbejder i, ikke har et CPR-register ligesom her i Danmark.

Vil du alligevel gerne give en del af din arv til et godt formål og måske indirekte til dit fadderbarn, kan du i stedet vælge at betænke den børneby, hvor dit fadderbarn er opvokset. Du kan også indsætte børnebyen som sekundær arving til den del af din arv, du havde tiltænkt dit fadderbarn. Det betyder, at arven vil gå til børnebyen, hvis det ikke er muligt at finde frem til dit fadderbarn, den dag hvor arven bliver udbetalt.

 

Processen – trin for trin

Herunder kan du blive klogere på de enkelte trin i processen. Klik på pilene til højre for at komme videre til næste trin.

Hvordan arbejder SOS Børnebyerne med testamenter og arvesager?

Jeg tager den indledende snak med dem, som ringer ind. Det er altid en spændende snak, hvor folk fortæller om deres liv og deres bevæggrund for at betænke SOS Børnebyerne. Hvis man ønsker at gå videre i processen, tilbyder vi hjælp fra vores faste advokat hos Kromann Reumert. Når man betænker SOS Børnebyerne i sit testamente, dækker vi advokatens salær.

Her kan du læse mere om SOS Børnebyernes politik i arvesager.

SOS Børnebyerne giver ikke tilskud til oprettelsen af et testamente hvis indsættelsen af SOS Børnebyerne er betinget, f.eks. af at andre arvinger er døde. SOS Børnebyerne giver heller ikke tilskud, hvis testamentet er udformet således, at SOS Børnebyerne kun modtager arv, såfremt arven til de øvrige arvinger reelt forøges.

 

Er der spørgsmål, du ikke fik svar på?

Ring til SOS Børnebyernes testamenteansvarlige Mette Sandager Löhndorf på telefonnummer 33 78 02 93.

Du kan også læse mere i vores arvefolder.

Bestil folder

Har du spørgsmål?

Mette Sandager Löhndorf, Fundraising Manager