Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

SOS Børnebyerne retter op på dårlig ledelse i Tanzania

I SOS Børnebyernes tanzaniske børnebyer og programmer har en række forhold ikke været tilfredsstillende. Det har resulteret i en større oprydning blandt de ansatte og en ny handlingsplan for SOS Tanzania.

Der ligger tre børnebyer i Tanzania og Zanzibar. SOS Børnebyerne hjælper også udsatte familier udenfor børnebyerne.
Der ligger tre børnebyer i Tanzania og Zanzibar. SOS Børnebyerne hjælper også udsatte familier udenfor børnebyerne.

Efter at en intern undersøgelse har vist problemer med den daglige ledelse, har SOS Børnebyerne nu gennemført en større udskiftning af medarbejdere i Tanzania.

Forholdene drejer sig blandt andet om håndtering af penge, der ikke har fulgt SOS Børnebyernes almindelige procedurer for korrekt bogføring, og dertil kommer, at børnenes journaler ikke er blevet løbende opdateret. Det samme et tilfældet for familier i SOS Børnebyernes forebyggende arbejde for udsatte og sårbare familier, hvor manglende ajourføring af journaler har gjort, at der ikke er blevet fulgt godt nok op på familiernes udvikling.

Børnene har det godt

Ingen af børnene i børnebyen har mærket noget til de udfordringer, der har været på nationalkontoret i Tanzania. Livet i børnebyen har gået sin vante gang, og hverken SOS-mødre eller børn har haft et tæt forhold til de ansatte, der ikke længere er en del af SOS Børnebyernes organisation i Tanzania. Der arbejdes nu på at få børnenes journaler opdateret korrekt med lægejournaler, skoleudtalelser og karakterbøger.

Læs mere: Sådan beskytter vi børnene

Den interne undersøgelse har vist, at der i SOS Børnebyerne Tanzania har været tilfælde af dårlig ledelse, der har resulteret i, at midler er håndteret uhensigtsmæssigt og ikke i tråd med SOS Børnebyernes procedurer og retningslinjer. Det har resulteret i spild af midler, men heldigvis ikke i sådan en grad, at børnene i hverken de fire børnebyer eller i de to ungdomshuse har mærket noget til det eller har manglet noget.

Hvad sker der nu?

De ansvarlige medarbejdere i Tanzania, herunder både nationaldirektør og programdirektør, arbejder ikke længere for SOS Børnebyerne. I stedet er der ansat nye ledere og medarbejdere, der alle er i fuld gang med at udføre en konkret handlingsplan, der retter op på procedurer for både håndtering af midler og udførelse af vores arbejde for forældreløse og udsatte børn i praksis. Det sker i samarbejde med både SOS Danmark og SOS Børnebyernes internationale kontor.

Læs mere: Sådan bruger vi midlerne til arbejdet for udsatte og forældreløse børn 

SOS Børnebyerne tolererer ikke nogen form for misbrug af midler eller korruption. Alle medarbejdere underskriver en Code of Conduct, når de underskriver deres kontrakt. Alle medarbejdere har også pligt til at indberette mistanke om dårlig ledelse, korruption eller misbrug. Det kan ske gennem SOS Børnebyernes whistle-blower ordning, der er offentlig tilgængelig.

 

I SOS Børnebyerne bestræber vi os på at være så transparente som muligt – også når de gælder de mindre gode historier fra de 130 lande, vi arbejder i. Skulle nye, væsentlige informationer komme frem om Tanzania, bliver det delt her på siden.