Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Samtaleterapi styrker psykisk sårbare børn

SOS Børnebyerne har netop sat gang i et fireårigt projekt i Rwanda, der skal træne SOS-medarbejdere i at hjælpe børn, der bærer rundt på psykiske traumer eller barske minder fra en hård start på livet.

Støt SOS Børnebyerne i Rwanda

Fokus på psykisk trivsel hos SOS-børn

Børns psykiske trivsel er en lige så vigtig faktor i SOS Børnebyerne omsorgsarbejde, som en mæt mave. De børn, vi har inden for rækkevidde, kommer ofte med en tung bagage: Nogle har mistet deres forældre, andre er blevet forladt eller har levet i familier med omsorgssvigt alt for længe. Det er oplevelser, der kan sætte sig fast i et barn og udvikle sig til angst, stress, nervøsitet eller depression. Bliver der ikke taget hånd om et traume, kan det have store konsekvenser for det barns muligheder for at vokse op og blive et velfungerende menneske.

Børn skal ses, høres og forstås for at kunne hele
I Rwanda er startskuddet gået til et fireårigt projekt med netop udsatte børns tryghed og trivsel i højsædet. Projektet, der har modtaget 4,9 mio. kr. af Det Obelske Familiefond, ledes af medarbejdere fra SOS Rwanda. Henriette von Irgens-Bergh, der er cand.mag. i historie og psykologi og narrativ terapeut, er tilknyttet projektet som ekspert og skal sætte samtalegrupper med børnene i gang samt bistå træningen af SOS-medarbejdere i børnebyerne og på socialcentre i lokalområderne uden for børnebyerne.

 

Målet med samtalegrupperne er at skabe et trygt rum for de børn, der har behov for hjælp til at få sat ord på de svære ting, der fylder hos dem i hverdagen. I samtalegrupperne møder børnene andre børn, der også kæmper med svære ting. Det skaber et fællesskab og mindsker den ensomhed, som et barn i ubalance godt kan føle.

I samtalegrupperne møder børn andre børn, der også kæmper med svære tanker. Det skaber et fællesskab og mindsker den ensomhed, som et barn i ubalance godt kan føle. Foto: Mary Steensgaard, Rwanda 2013.