Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Sårbare familier vil bryde sammen

På det afrikanske kontinent bor godt halvdelen af alle forældreløse børn hos deres bedsteforældre. Spreder corona-pandemien sig lige så eksplosivt blandt ældre i de afrikanske lande som i Europas, er disse bedsteforældre særligt udsatte for smitten. Og så risikerer børnene at stå helt alene tilbage.

Giv et bidrag til vores katastrofefond og hjælp børn ramt af krig og katastrofer

Giv et bidrag