Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Mød forskellige SOS-familier

SOS Børnebyerne hjælper forældreløse og udsatte børn med at vokse op i kærlige familier på mange forskellige måder. Nogle SOS-familier bor for eksempel i huse eller lejligheder rundt omkring i lokalsamfundet i stedet for i en børneby. Og nogle SOS-børn bor hos plejeforældre i stedet for hos en SOS-mor. På den måde hjælper vi flest muligt børn til at få en tryg og god barndom. Mød nogle af familierne her.