Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Oversvømmelser truer i verdens største flygtningelejr

Monsunsæsonen er startet og udgør en stor trussel for de i forvejen hårdt prøvede rohingyaer i verdens største flygtningelejr. I lejren Cox's Bazar i Bangladesh lever mere end 915.000 voksne og børn en kummerlig tilværelse. SOS Børnebyerne er til stede og gør, hvad vi kan, for at gøre livet udholdeligt for de mange flygtningebørn og deres familier.

En lille pige nyder en mælke-brik i flygtningelejren Cox's Bazar i Bangladesh. Hun er ét de mange, mange børn, der er flygtet fra volden i Myanmar og endt i verdens største flygtningelejr.

Tilværelsen i Cox’s Bazar er præget af overfyldte lejre, manglende drikkevand, underernæring og dårlige hygiejneforhold. Og som om det ikke var nok, trues området nu også af oversvømmelser og jordskred, der i værste fald kan have fatale følger.

“Området er meget kuperet, så flygtningene har bygget deres skure på stejle skråninger,” fortæller direktøren for SOS Børnebyerne i Bangladesh, Ghulam Ishaque, og fortsætter:

“For at få brænde, har de også været nødsaget til at fælde mange af træerne og endda tage rødderne med. Så jorden er meget udsat. Hvis monsunregnen bliver kraftigere, er jeg bange for, at der kommer livsfarlige jordskred og oversvømmelser. Hvis det sker, vil de her mennesker befinde sig midt i en katastrofe for anden gang på meget kort tid. En katastrofe i katastrofen”

Giv et bidrag til vores katastrofefond og hjælp børn ramt af krig og katastrofer

Klik her