Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Nyt partnerskab med Heimstaden skal give flere børn en tryg opvækst

Under overskriften ”A Home for a Home” lancerer SOS Børnebyerne og Heimstaden i dag et nyt partnerskab, der skal give flere børn et trygt hjem og en god start på livet.

Hjælp børn i Rwanda
"A Home for a Home" støtter blandt andet et særligt program, der har fokus på at styrke familier i lokalområderne i Rwanda. Her på billedet ses en SOS-mor og et barn i en børneby i Rwanda.

For hvert hjem, Heimstaden ejer, donerer Heimstaden 100 euro til SOS Børnebyerne. I dag ejer og forvalter Heimstaden mere end 110.000 lejeboliger i Europa, hvilket svarer til en årlig donation på 11 millioner euro, eller knap 82 millioner danske kroner.

Pengene går dels til SOS Børnebyernes projekter og til at etablere nye initiativer og partnerskaber i hele verden i et fælles samarbejde mellem SOS Børnebyerne og Heimstaden. A Home for a Home vil i det første år støtte mere end 30 forskellige initiativer i 19 lande, herunder Danmark.

”I dag lever mere end 200 millioner børn under ustabile forhold uden den mest nødvendige omsorg, og i mange tilfælde uden en mor eller far, der kan passe på dem. Partnerskabet A Home for a Home betyder, at vi sammen med Heimstaden kan nå ud til endnu flere udsatte børn og familier. Samtidig åbner partnerskabet for en række spændende muligheder for at afprøve nye tiltag”, siger Mads Klæstrup Kristensen, adm. direktør for SOS Børnebyerne Danmark.

En ny form for samarbejde med plads til nye initiativer

Med samarbejdet ønsker SOS Børnebyerne og Heimstaden at sætte nye standarder for samarbejde mellem private virksomheder og NGO’er, hvor man bruger hinandens ekspertise både lokalt og globalt – og sammen tænker nye initiativer.

Et konkret eksempel på samarbejdet er et projekt i Guinea-Bissau i Vestafrika, hvor SOS Børnebyerne i dag udvikler den næste generation af børnebyer.

Heimstaden tilfører projektet ekspertise inden for ejendomsadministration og bæredygtighed. Det betyder, at landsbyen bliver et bæredygtigt knudepunkt, der leverer vedvarende energi, flere uddannelsespladser og nødboliger til børn og unge i lokalsamfundet.

Ud over at støtte mange globale programmer understøtter A Home for a Home også programmer til at hjælpe børn og familier i de lande, hvor Heimstaden er til stede.

Heimstaden Danmark og den danske afdeling af SOS Børnebyerne er derfor gået i gang med at identificere konkrete initiativer, som kan bidrage til en forskel for børn og familier lokalt; både gennem medarbejderinddragelse, beboerinddragelse og i samarbejde med andre partnere i SOS Børnebyernes netværk.

Heimstaden er et af Europas ledende boligejendomsselskaber med 114.000 lejeboliger i ni lande og en samlet porteføljeværdi på 180 milliarder svenske kroner. De køber, udvikler og forvalter lejeboliger i et evighedsperspektiv. Med afsæt i deres værdier omtanke, nytænkning og autenticitet skaber deres 1.600 medarbejdere hver dag boliger med omtanke for beboere, medarbejdere, ejere og samfundet.

Læs mere om A Home for a Home her

 

Lektiehjælp til 100 familier i Danmark

Som første skridt af samarbejdet med SOS Børnebyerne giver Heimstaden i Danmark 100 familier mulighed for at modtage skræddersyet lektiehjælp. Heimstaden har tidligere tilbudt beboere at få lektiehjælp fra MentorDanmark, og med det nye partnerskab kan det tilbud nu udbredes til endnu flere familier.

Partnerskabet med SOS Børnebyerne handler om meget mere end donationer. Med A Home for a Home løfter vi vores ansvarlighedsdagsorden til næste niveau, ligesom vi får mulighed for at tænke vores vision for boliger med omtanke ud i en langt bredere samfundsmæssig kontekst gennem forskellige initiativer,” siger landechef for Heimstaden Danmark, Michael B. Hansen og fortsætter:

”Vi oplever, at Covid-19-pandemien og de mange hjemmeskoledage har haft store konsekvenser for en række familier, som har haft svært ved at give deres børn de bedste forudsætninger for at lykkes i skolen. Nu har vi mulighed for at tilbyde op til 100 børn og unge muligheden for at få et mentorforløb i et ønsket skolefag. Det er kun starten på partnerskabet, men vidner om et stort potentiale”.

Han bliver suppleret af SOS Børnebyernes danske direktør, Mads Klæstrup Kristensen:

”Hos SOS Børnebyerne er uddannelse og mentorskab en væsentlig komponent i arbejdet for udsatte børn og unge verden over. Det er en af de bedste måder at bryde med fattigdom og give børn og unge mulighed for at gøre op med en negativ social arv. Det er nyt for os at være med til at tilbyde det i en dansk kontekst – men det er netop én af de nye, spændende veje, vi skal prøve af i partnerskabet under A Home for a Home”.