Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Nu lyttes der til ungdommens stemme i Somaliland

SOS Børnebyerne og Operation Dagsværk har med stor succes afsluttet projektet "Ungdommens Stemme" i Somaliland. Siden august 2016 har projektet trænet 600 gymnasieelever i rettigheder, etableret elevråd og startet en landsdækkende studenterorganisation.

Tusindvis af danske gymnasieelever donerede i 2016 en dags arbejdskraft til SOS Børnebyernes projekt for unge i Somaliland. Projektet, der skulle styrke unges stemme på ti gymnasier i tre regioner er nu afsluttet, og evalueringen viser, at indsatsen har givet de unge mere indflydelse på beslutninger om deres uddannelse og liv.

Siden august 2016 har SOS Børnebyerne, i samarbejde med den somalilandske ungdomsorganisation SONYO, trænet og uddannet 600 gymnasieelever i rettigheder, samfundsengagement, demokrati, uddannelsespolitik og i at føre kampagner.

Ved demokratiske valg er eleverne på de ti gymnasier blevet organiseret i elevråd. Elevrådsvalgene har givet de unge en grundlæggende forståelse for demokrati og den indflydelse, de opnår, når de stemmer til et valg.

De unge er også gået sammen i en ny landsdækkende studenterorganisation, DHALAT, hvis formål er at tale gymnasieelevers sag på tværs af landet.

 

Børn og unge uden stemme

I Somaliland er det ikke en selvfølge, at unge mennesker kender deres rettigheder og har indflydelse på beslutninger, der er afgørende for deres egen uddannelse og liv. Selvom ca. halvdelen af befolkningen i Somaliland er under 18 år, så bliver mange børn og unges rettigheder overhørt. Dette gælder særligt kvinder.

Ofte bestemmer forældrene, klanen eller ældre mænd, og de unge har derfor meget lidt at skulle have sagt, når det gælder deres eget liv.

Rettigheder og uddannelse på den politiske dagsorden

”Ungdommens Stemme” har medført, at de unge via elevrådene i dag er involveret i beslutningsprocesser på gymnasierne og løbende afholder oplysningskampagner og events for at øge deres jævnaldrendes viden om børn og unges rettigheder.

Gennem den landsdækkende studenterorganisation DHALAT er gymnasieeleverne blevet samlet og kan nu i fællesskab få unges ønsker på den politiske dagsorden.

“For første gang er de unge nu klædt på til at være talspersoner for deres egne behov og rettigheder. De kan nu repræsentere sig selv og deres egen generation og få indflydelse på de processer og politikker, der sætter spor i deres liv. Det er en milepæl og et stort fremskridt for ungdommen i Somaliland,” siger Carolina Mieres, programansvarlig hos SOS Børnebyerne.

DHALAT har allerede bidraget til en rapport til Somalilands uddannelsesministerium. Rapporten indeholder klare anbefalinger til, hvordan uddannelsespolitikken, herunder undervisning og pensum, kan gøres mere inkluderende og relevant for ungdommen i Somaliland.

Alle kan gøre en forskel – uanset alder

De unge i Somaliland er blevet meget inspirerede af, at projektet er blevet muligt på grund af danske gymnasieelevers indsamling.

“Det har været meget motiverende for de unge, at den træning de har fået og den ændring de har mærket, udspringer af andre unges indsats. Det giver dem en tro på, at man uanset alder virkelig kan gøre en forskel for sig selv og andre.” siger Carolina Mieres.

Projektet har desuden uddannet 20 skolelærere og rektorer, så de er bedre kvalificeret til at yde studie- og karrierevejledning.

De 600 gymnasieelever, der er blevet uddannet i projektet, er gennem deres aktiviteter og kampagner for unges rettigheder nået ud til mere end 11.500 elever fordelt på de ti gymnasier.

Operation Dagsværk

  • Operation Dagsværk engagerer hvert år danske unge i et projekt til fordel for unge andre steder i verden.
  • På selve dagsværksdagen arbejder tusindvis af elever fra de danske ungdomsuddannelser og 8.-10. klasser til fordel for andre unge over hele verden.
  • Danske unge giver på den måde en dag af deres egen uddannelse for at skabe bedre forhold for andre unge.
  • Operation Dagsværk leverer også input til fagene, så danske gymnasieelever styrkes i at forholde sig til internationale og globale udfordringer.

Mange børn kommer ikke i skole

Kun hvert tredje barn starter i skole som 6-7-årige, og under en tredjedel af eleverne på landets gymnasier er piger. Mange unge piger går ikke i skole, eller de bliver taget ud af skolen, fordi de skal passe huslige pligter i hjemmet eller bliver gift væk i en tidlig alder.