Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Marokko blev fredag ramt af et jordskælv, der målte 6,8 på Richter-skalaen, og er det kraftigste jordskælv i landet i 120 år. Knapt 2.500 mennesker er indtil videre registreret som omkomne, mens man for nu har fundet frem til over 2.400 tilskadekomne. Det vurderes, at op mod 380.000 mennesker har brug for hjælp, og nødhjælpsorganisationer arbejder stadig på at nå frem til de svært fremkommelige områder nærmest epicenteret i Atlasbjergene, som formentlig er blandt de hårdest ramte. Der er brug for telte, vand, mad, medicin og læge- og psykologhjælp til de berørte.

SOS Børnebyerne i Marokko har ikke registreret tilskadekomne blandt de børn og unge, der bor i børnebyerne, men man er stadig ved undersøge eventuelle materielle skader. SOS Børnebyerne i Marokko arbejder på otte lokationer i landet.

SOS Børnebyernes katastrofefond træder til med midler, når katastrofen indtræffer og rammer børn og deres familier.  Giv et bidrag til vores katastrofefond, så kan vi også rykke hurtigt ud næste gang.

SOS Børnebyerne iværksætter nødhjælp til berørte børn, unge og familier

SOS Børnebyerne i Marokko indgår i et fuldt underbygget akut nødhjælpsarbejde, hvor der også er indtænkt et langsigtet perspektiv, så man hurtigt kan bidrage med hjælp til berørte børn og familier. Den marokkanske SOS-organisation stiller sig også til rådighed for de lokale myndigheder, humanitære organisationer og foreninger i landet, så et tæt samarbejde om akut nødhjælp til de berørte kan sættes igang hurtigst muligt.

Derudover vil SOS Børnebyerne i Marokko have særligt fokus på at hjælpe de børn, som måtte have mistet deres forældre, eller som er blevet adskilt fra familien under det kaos, jordskælvet har medført. Det gælder også børn, hvis familier er hårdt ramt og derfor ikke har ressourcer til at tage vare på deres børn lige nu. Samtidig lægges en plan for en langsigtet indsats for de berørte børn og deres familier.

SOS Børnebyerne har desuden erfaring med at arbejde med PTSD-ramte børn, og netop angst, frygt og traumer kan være konsekvens af at opleve noget så voldsomt som et jordskælv. Derfor er det vigtigt, at der omgående oprettes børnevenlige miljøer, hvor børnene kan få støtte til at bearbejde de voldsomme oplevelser.

Kilder: DR Nyheder, BBC News, WHO, SOS Children’s Villages Morocco, SOS Children’s Villages International