Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Når mor og far mangler

De er børn uden tilstrækkelig omsorg, og deres rettigheder krænkes dagligt. Ny rapport fra SOS Børnebyerne viser, at udsatte børn ofte falder uden for myndighedernes fokus. Det gør det svært at hjælpe dem.

Hver nat falder millioner af børn i søvn alene uden en fars eller mors opmærksomme og kærlige beskyttelse. Det er forældreløse børn, gadebørn, børnearbejdere, børn på børnehjem, børn på flugt – for blot at nævne nogle.

En omsorgsfuld voksen er et af de vigtigste forhold for et barns fysiske og psykiske udvikling. Foto: Lene Godiksen.

Med over 60 års arbejde som børneorganisation og på baggrund af FN’s statistikker vurderer SOS Børnebyerne, at hvert tiende barn i verden vokser op uden en forælders omsorg eller bliver udsat for omsorgssvigt. Det er 220 millioner børn.

Nu advarer en ny rapport fra SOS Børnebyerne i Norge om, at børn uden forældreomsorg er i særlig fare for at blive overset og glemt i udviklingsarbejdet.

Børns rettigheder krænkes

Rapporten ”In the Blind Spot” viser, at det er svært at finde dokumentation for, hvem disse børn er, hvor de befinder sig og hvilken form for hjælp, de har brug for.

Rapporten er udarbejdet af et eksternt konsulentbureau og har undersøgt forholdene i 12 udviklingslande.

”FN’s Børnekonvention giver alle børn ret til at overleve, vokse op under sunde og trygge forhold og ret til at udvikle sig. Alligevel falder millioner af børn uden for tiltagene, og deres rettigheder krænkes dagligt.

De har kun få forudsætninger for at forbedre deres livssituation, de kommer sjældent i skole, har ikke adgang til sundhedsydelser og vokser op under utrygge forhold,” siger siger Mads Klæstrup Kristensen, direktør for SOS Børnebyerne.

Rebekka behøver ikke længere arbejde for at forsørge sig selv og sine små niecer. Den børneledede familie blev fundet og fik hjælpe fra SOS Børnebyernes familieprogrammer i Malawi. Foto: Bjørn-Owe Holmberg.

Børn falder uden for statistikkerne

Årsagerne til, at børn mister deres forældres omsorg, er mange og forskelligartede og oftest et sammenfald af økonomiske, sociale og sundhedsmæssige forhold – med fattigdom som en af hovedårsagerne.

Rapporten viser, at det er noget nær umuligt at få et fælles overblik over området. I nogle lande findes der næsten ingen eller kun sporadisk information om børns situation, i andre lande rapporteres der ikke på de indikatorer, som er nødvendige for at sige noget om, hvilken risiko børnene befinder sig i, for eksempel hvor mange børn der vokser op i børneledede familier.

“Ofte er dokumentation om børn baseret på, at de har en fødselsattest, hvad mange ikke har, eller at børnene indgår i en husholdning. Men mange af disse børn er netop karakteriseret ved, at de ikke er en del af en traditionel husholdning. Derfor bliver de ikke registreret eller hjulpet,” forklarer Mads Klæstrup Kristenen.

Over hele verden arbejder SOS Børnebyerne sammen med lokale sociale myndigheder om at udvikle og forbedre måden, som man indsamler data om børn på for at sikre deres rettigheder – også kaldet kapacitetsopbygning.

På Zanzibar for eksempel støtter SOS Børnebyerne kapacitetsopbygningen af det lokale retssystem i sager om børnemisbrug. Her er blandt andet religiøse ledere, politi og lokale organisationer blevet efteruddannet.

Forebyggelse holder familier samlet

Rapporten viser også, at mange børn kunne være blevet boende hos en forælder, hvis blot familien havde fået hjælp i tide. Børn uden forældreomsorg er nemlig ikke nødvendigvis forældreløse.

Tal fra SOS Børnebyernes egne børnebyer viser, at mange af børnene i børnebyerne har en levende biologisk forælder, der ikke er i stand til at tage vare på sit eget barn. Det samme gælder for børn, som myndighederne anbringer på institutioner som børnehjem.

Selv om næsten alle lande i verden har underskrevet FN’s Børnekonvention og vedtaget relevant lovgivning, er der lang vej endnu.

Mange steder håndhæves lovgivningen ikke, de lokale myndigheder er for dårligt klædt på eller prioriterer ikke børneområdet, og der mangler generelt både penge og vilje til at investere i udsatte børn, konkluderer rapporten.

”Hvis myndighederne fik et bedre kendskab til udsatte børns situation, ville vi kunne hjælpe langt flere børn, før de mistede deres forældres omsorg. Det er lige præcis det, vi gør, når vi arbejder med at styrke udsatte og fattige familier i børnebyernes lokalområder,” siger Mads Klæstrup Kristensen.

Kilde: ”In the Blind Spot”, Pia Lang Consulting, SOS Children’s Villages Norway, 2016.

Rapporten anbefaler

– Øget forskning i børn uden forældreomsorg eller i fare for at miste omsorg
– Koordineret og langsigtet indsats baseret på evidensbaseret forskning.
– Nationale planer og rammeværktøjer for at sikre børns rettigheder.
– Børn sættes i centrum for god administration på alle niveauer.