Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Takket være donationerne har SOS Børnebyerne kunnet styrke vores indsatser for udsatte børn, der nu mærker konsekvenserne af pandemien.

 

Børn, der i forvejen befinder sig i en sårbar position, bliver hårdest ramt, når kriser opstår. Og i den situation, verden befinder sig i lige nu, er arbejdet med udsatte familier vigtigere end nogensinde. Med donationerne kan vi støtte familier gennem krisen og sørge for, at børn ikke bliver ladt alene.

De økonomiske og sociale konsekvenser af corona-pandemien gør, at mange flere børn nu lever i familier, der ikke kan dække børnenes grundlæggende behov. Derudover øger lukkede skoler og hjemmeisolering kvinder og børns risiko for at blive udsat for fysisk og psykisk vold.

Sikrer børns beskyttelse

Lige nu er det især vigtigt at forhinde, at børn bliver efterladt af deres familier eller må arbejde, fordi forældrene mister deres indtægt. For at hjælpe familier gennem krisen giver vi materiel støtte i form af madvarer, hygiejneartikler og skolematerialer samt økonomisk støtte. Derudover laver vi informationskampagner om smittespredning og uddeler værnemidler.

 

Familier under pres

Som altid i kriser er det også denne gang børn, der bliver hårdest ramt. Derfor følger vi op på børns beskyttelse og mentale helbred og ikke mindst den tabte skolegang. Vi giver forældrevejledning, der er med til at forbedre familierelationerne i en presset tid og også sikrer børnene trygge voksne, der bliver i forældrerollen – også selvom de er under stort pres.

Takket være donationerne har vi mulighed for at kunne mindske de negative konskvenser, som coronapandemi får for børn. Og hvert barn i god omsorg er en god investering i fremtiden. Tak for støtten.

Fakta

Sådan rammes børn af coronakrisen

Coronakrisen betyder, at fattigdommen rundt om i verden bliver endnu større, og de børn, der allerede lever en udsat tilværelse, bliver hårdest ramt.

Familier, der i forvejen lever i fattigdom, risikerer nu helt at miste sin indtjening, og familierne risikerer at gå fra hinanden.

Så står børnene alene tilbage. Uden nogle voksne, der tager sig af dem. De har brug for os mere end nogensinde før.