Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Baggrund for rapporterne/medieomtalen

De senere år har SOS Børnebyerne fået kendskab til en række konkrete sager, hvor børn i vores varetægt ikke har fået tilstrækkelig beskyttelse. For at afdække, hvordan denne type sager overhovedet kunne opstå, og hvordan SOS Børnebyerne har håndteret dem, har SOS Børnebyerne bestilt to uafhængige, eksterne undersøgelser. Det er disse to undersøgelser, som der henvises til i medierne.

Find svar på dine spørgsmål her

Hvad viser rapporterne?

Rapporterne viser, at der i nogle tilfælde er anmeldelser af svigt som der ikke er blevet lyttet nok til eller at der har været en oplevelse af, at der er blevet lagt låg på hændelser. Der har været situationer, hvor organisationen har været for længe om at handle, når vores medarbejdere ikke har beskyttet børnene godt nok, og generelt har SOS Børnebyerne som organisation ikke været god nok til at lære af sine fejl og bruge den læring til bedre forebyggelse.

Nogle steder har organisationen desuden udfordringer med organisationskultur og ledelsessvigt.

Det er en dybt ulykkelig erkendelse for os, at der har været tilfælde, hvor vi ikke har levet op til vores løfte om at passe godt nok på børn i vores varetægt. Vi undskylder uforbeholdent over for de børn og unge, vi har svigtet ved ikke at lykkes ordentligt med vores opgave.

Hvad gør vi i SOS Børnebyerne?

Vi tager som organisation både i Danmark og internationalt fuldt ansvar for det, som er sket, og vi indfører øjeblikkeligt nye tiltag for at rette op på de fejl, der er begået og sikre, at det ikke sker igen.

  • Vi nedsætter en uafhængig ekspertkommission, hvor eksterne kræfter udgør flertallet. Kommissionen skal behandle både tidligere og nuværende sager om brud på børns beskyttelse, korruption, misbrug af midler og brud på SOS Børnebyernes retningslinjer og procedurer.
  • Vi etablerer et nyt ombudsmandssystem gennem hele den internationale organisation, der skal repræsentere børn, unge og andre berørte personer – og sikre, at deres rettigheder overholdes.
  • Vi investerer i at forbedre vores beskyttelse af børn med flere ressourcer i de lande, hvor vilkårene er vanskeligst.
  • Vi har allerede sikret, at børn, unge eller andre, der har oplevet svigt i SOS Børnebyernes programmer, får adgang til den hjælp og støtte, den enkelte måtte have brug for. Der er allokeret midler til at sikre, at alle der har brug for det, får hjælp.
Hvor mange børn er berørte?

Det er vigtigt at sige, at det er et meget lille mindretal af de mere end 65.000 børn, vi i øjeblikket har i vores direkte pleje, og de 347.000 børn, unge og voksne vi har ansvar for gennem organisationens forebyggende arbejde, der har oplevet vold eller overgreb. De ulykkelige situationer, som rapporterne behandler, drejer sig om under en promille af de børn, vi har haft ansvar for. Men ét barn, der har oplevet svigt, er ét barn for meget.

Hvorfor vælger I at gennemføre landsindsamlingen, når der er en sag som denne?

Vi har ingen planer om at aflyse vores landsindsamling på søndag den 9. maj. Medieomtalen ændrer nemlig ikke ved, at din og andres hjælp via SOS Børnebyerne er kommet – og kommer – udsatte børn til gode og har gjort en kæmpe forskel.

Kan man være sikker på, at de indsamlede penge går til børnene?

Ja,det kan du. De ulykkelige sager, som rapporterne omhandler, ændrer ikke ved, at din og andres hjælp via SOS Børnebyerne er kommet udsatte børn til gode og gør en kæmpe forskel.

I de sidste 70 år har SOS Børnebyerne hjulpet over fire millioner udsatte og forældreløse børn og unge verden over.  I langt de fleste tilfælde er dette arbejde lykkedes: De ulykkelige situationer, som der er tale om i rapporterne, handler om under en promille af de børn, vi har haft ansvar for. Men ét barn, der har oplevet svigt, er ét barn for meget.

Hvorfor stadig samle ind for SOS Børnebyerne?

Som indsamler er du fortsat med til at gøre en forskel for verdens udsatte og forældreløse børn. Det ændrer undersøgelserne ikke ved. SOS Børnebyerne er til stede i 136 lande – blandt dem nogle af verdens fattigste og mest ustabile stater. Det er ofte hér, at behovet er størst, men det er samtidig også her, at både levevilkår og arbejdsvilkår for en organisation som SOS Børnebyerne er vanskeligst.

Det er vigtigt at sige, at det er et meget lille mindretal af de mere end 65.000 børn, vi i øjeblikket har i vores direkte pleje, og de 347.000 børn, unge og voksne vi har ansvar for gennem organisationens forebyggende arbejde, der har været ofre for vold og overgreb. De ulykkelige situationer, som rapporten beskriver, handler om en promille af de børn, vi har haft ansvar for. Men ét barn, der har oplevet svigt, er ét barn for meget.

Hvad hvis jeg bliver spurgt til sagen, når jeg er ude at samle ind?

Vi har naturligvis ingen forventninger om, at du som indsamlere skal stå på mål for sagen, som nu er fremme i medierne. Bliver du spurgt, må du altid henvise til vores telefon på 33 73 02 33 eller landindsamling@sosbornebyerne.dk