Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Baggrund for rapporterne/medieomtalen

De senere år har SOS Børnebyerne fået kendskab til en række konkrete sager, hvor børn i vores varetægt ikke har fået tilstrækkelig beskyttelse. For at afdække, hvordan denne type sager overhovedet kunne opstå, og hvordan SOS Børnebyerne har håndteret dem, har SOS Børnebyerne bestilt to uafhængige, eksterne undersøgelser. Det er disse to undersøgelser, som der henvises til i medierne.

Find svar på dine spørgsmål her

Kan man være sikker på, at de indsamlede penge går til børnene?

Ja,det kan du. De ulykkelige sager, som rapporterne omhandler, ændrer ikke ved, at din og andres hjælp via SOS Børnebyerne er kommet udsatte børn til gode og gør en kæmpe forskel.

I de sidste 70 år har SOS Børnebyerne hjulpet over fire millioner udsatte og forældreløse børn og unge verden over.  I langt de fleste tilfælde er dette arbejde lykkedes: De ulykkelige situationer, som der er tale om i rapporterne, handler om under en promille af de børn, vi har haft ansvar for. Men ét barn, der har oplevet svigt, er ét barn for meget.