Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Gå en søndagstur med mening

SOS Børnebyerne arbejder for, at alle børn skal have mulighed for at vokse op i en familie, som giver dem kærlighed og tryghed – hvad enten det er i barnets biologiske familie eller i en ny SOS-familie. Vi hjælper nogle af verdens mest udsatte børn – børn, der har mistet forældreomsorgen og står helt alene tilbage. Uden mor, far eller andre voksne, der kan tage sig af dem.

Søndag den 9. maj kan du gå søndagstur, der giver ekstra meget mening.

Meld dig som indsamler nu
Kontantløs indsamling

I år er landsindsamlingen kontantløs og du samler udelukkende ind via MobilePay og SMS. Du slipper for turen i banken for at aflevere kontanter. Samtidig gør en kontantløs indsamling det nemmere for alle at holde god afstand.

En mor for livet

I børnebyen er SOS-morens vigtigste opgave at være som en mor for de børn, der bor i hendes familiehus, og at give dem den støtte og omsorg, de længes efter. Der bor mere end 6.000 SOS-mødre i børnebyer rundt omkring i verden, og alle har gennemgået en særlig uddannelse og været i lære hos en erfaren SOS-mor, før de fik ansvaret for deres egen familie. Alt sammen for at give børnene de bedste og kærligste rammer for en god opvækst.