Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Hempel Fonden støtter 6.000 børns skolegang

I Etiopien, Somaliland og Tanzania får flere tusinde udsatte børn mulighed for at komme i skole takket være støtte fra Hempel Fonden.

To børn i skole i Etiopien

“Børn i udviklingslande kommer ikke altid i skole. Det skyldes for eksempel, at deres forældre ikke har råd til at sende dem i skole. I stedet for arbejder mange drenge i landbruget eller som daglejere, mens piger bliver giftet bort i en ung alder eller ansat som hushjælp i byerne for at tjene penge til deres familier,” fortæller Lene Godiksen, programansvarlig hos SOS Børnebyerne.

Takket være Hempel Fonden har næsten 6.000 børn fra fattige familier mulighed for at komme i skole og få en kvalitetsuddannelse. Donationen til SOS Børnebyerne går til skoleprojekter i tre af Afrikas fattige lande – Etiopien, Somaliland og Tanzania.

Indsatsen nytter

”På alle skolerne arbejder vi med at efteruddanne lærerne i moderne undervisningsmetoder og give dem nye pædagogiske redskaber, så de for eksempel finder ud af, hvordan de kan lede en klasse uden at slå børnene. Skolerne trænger også til nyt undervisningsmateriale som bøger og tavler,” siger Lene Godiksen.

Skoleleder fra Kebado Primary School i Etiopien, Mulugeta Yoseph fortæller, at efter skolen er kommet med i projektet, har skolen fået de bedste resultater i hele distriktet:

”Vores lærere er blevet mere motiverede efter at have deltaget i projektets efteruddannelsesforløb. Og vi kan se at eleverne tager godt imod de nye tiltag, som betyder at de er mere aktive i læringsprocessen, hvor de før var passive. Allerede nu ser vi at eleverne får bedre karakterer, og at drop out er reduceret fra 20 til 2 procent. Samtidig er antallet af børn, der må gå en klasse om, halveret.”

I alle tre lande sørger projekterne desuden for at udbrede kendskabet til børns rettigheder. Lokale skolekomiteer og skoleledelser undervises i børns basale rettigheder, og skoleeleverne organiseres i børnerettighedsgrupper, hvor de bliver klar over deres ret til en uddannelse og børns øvrige rettigheder – blandt andet retten til at blive inddraget og retten til ikke at blive slået.

Fakta

Sådan hjælper Hempel Fonden

  • I det sydlige Etiopien har Hempel Fonden og SOS Børnebyerne et uddannelsesprojekt på tre lokale skoler. Målet er at sikre, at 1.200 børn, som enten ikke gik i skole eller var i fare for at droppe ud af skole, gennemfører deres grundskoleuddannelse.

 

  • I Somaliland støtter Hempel Fonden et projekt, der forbedrer skolegangen for næsten 1.600 børn – især piger. Det sker i landdistriktet omkring byen Sheikh, hvor projektet vil forbedre forholdene på 4 lokale skoler.

 

  • I Iringa i det centrale Tanzania støtter Hempel Fonden et projekt, der retter sig mod 3.000 elever på otte skoler. Projektet vil højne motivationen blandt lærere og forbedre samarbejdet med forældrene, så ikke de tager deres børn ud af skole.

I Tanzania begynder næsten alle børn i skole. Men en tredjedel af eleverne falder fra, inden de har fået deres afgangseksamen. Foto: Lene Godiksen.

Analfabetisme er udbredt i Etiopien. Kun 39 procent af de voksne etiopiere og 55 procent af de unge kan læse og skrive. Foto: Lene Godiksen.

Tanzania er et fattigt land, og det afspejler skolerne. En tanzanier tjener i gennemsnit 16 kroner om dagen. Foto: Lene Godiksen.

Somaliland er en ung nation. Halvdelen af landets befolkning er børn og unge under 18 år. Kun hvert andet barn begynder i skole. Foto: Emil Birk.

De lokale skoler har alle hårdt brug for nyt undervisningsmateriale til børnene. Her et foto fra et skolebibliotek i Iringa, Tanzania. Foto: Lene Godiksen.

Forældrene bliver inddraget i skolebestyrelsesarbejde og modtager kurser i, hvordan de kan støtte deres børns skolegang, i ernæring, sundhed og børns udvikling. Foto: Lene Godiksen.