Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Forbandelsen ved at være pige

Pigernes situation er langt fra unik. Flere tusinder børn bliver hvert eneste år forladt i Indien. Og de fleste af dem er piger.

Hos fattige familier kan piger ligefrem anses som en byrde, fordi familierne ikke har råd til at betale deres medgift.

”Her i børnebyen har vi mange børn, der ligesom pigerne er blevet forladt,” fortæller Tsewang. ”Forældrene kan ikke tage sig af dem, og ser ingen anden udvej end at forlade dem.”

Hver eneste måned tager børnebyen imod fire-fem børn, der er blevet forladt. I børnebyen får de et trygt sted at være, mens politiet leder efter deres biologiske familier.

Nogle gange lykkes det politiet at finde familien, men andre gange gør det ikke.