Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Giv dit SOS-barn eller børneby en opsparing

Bolig, uddannelse, studiebøger. Der er mange udgifter at tænke på, når et ungt menneske flytter hjemmefra. En opsparing er en god start på voksenlivet, og mange SOS-faddere ønsker derfor at give deres SOS-barn eller SOS-børneby en ekstra håndsrækning i form af en pengegave, som bliver sparet op.

Hvis du opretter en opsparing, går pengene ubeskåret til SOS-barnet eller SOS-børnebyen. Giver du 100 kroner, modtager barnet eller børnebyen altså 100 kroner. Du vælger naturligvis selv, hvilket beløb, du ønsker at spare op – mindste beløb er dog 50 kroner pr. overførsel.

Er du fadder for et SOS-barn, kan du vælge at lave en børneopsparing. For et SOS-barn er sådan en børneopsparing, som også mange danske børn har, en uvurderlig hjælp, når det unge menneske flytter hjemmefra. Pengene bruges for eksempel til yderligere uddannelse, køb af en bolig, et stykke jord eller noget lignende, som kan hjælpe det unge menneske videre efter tiden i SOS-børnebyen.
Opretter du en opsparing via Betalingsservice, overføres pengene til dit SOS-barns konto i barnets fødselsdagsmåned og til jul.

Er du fadder for en SOS-børneby, kan du vælge at give byen en opsparing. Pengene kommer alle børn i byen til gode, og går for eksempel til vedligeholdelse af familiehuse, en ny legeplads eller fælles aktiviteter for børnene.
Opretter du en opsparing via Betalingsservice, overføres pengene til SOS-børnebyens konto i juni og december.

Start din børneopsparing

Tak fordi du giver en ekstra håndsrækning.

 

Find svar dine svar her
Ofte stillede spørgsmål
Forlader børnene SOS-børnebyen, når de fylder 18 år?

Nej, det gør børnene ikke nødvendigvis. Fadderskabet og SOS Børnebyernes støtte fortsætter, indtil barnet kan stå på egne ben. Også mens barnet uddanner sig og måske bor i en anden by eller i et af de ungdomshuse, der ofte ligger i tilknytning til børnebyen.

Normalt stopper den økonomiske hjælp, når SOS-barnet fylder 23, alt afhængig af deres modenhed, uddannelse, jobmuligheder og hvor i verden, de bor.

I nogle lande er det ikke velset, at en kvinde bor alene. Derfor bliver pigerne tit boende i SOS-børnebyen selv efter, de er færdige med deres uddannelse. En del piger forlader først SOS-børnebyen, når de er blevet gift.

De fleste af børnene knytter livslange bånd til SOS-børnebyen, og når de bliver voksne, besøger de tit deres SOS-mor og SOS-søskende og for mange SOS-børn, er det den eneste familie, de kender.

Hvad kan jeg som fadder forvente at modtage fra SOS Børnebyerne?

Som fadder modtager du, udover de to årlige rapporter fra børnebyen, også vores medlemsblad SOS-Nyt, som udkommer fire gange om året. Hvis du ikke ønsker at modtage SOS-Nyt, kan vi selvfølgelig afmelde det. Men du kan også give det videre til dine venner og familiemedlemmer og på den måde være med til at sprede budskabet om SOS Børnebyerne og vores arbejde for forældreløse og forladte børn.

Hvor længe støtter man sit fadderbarn?

SOS Børnebyerne hjælper SOS-børnene, indtil de kan klare sig selv socialt og økonomisk. Derfor stopper fadderskabet ikke automatisk, når barnet fylder 18 år, men fortsætter, mens barnet tager en uddannelse eller på anden måde forbereder sig på voksenlivet.

Du får besked fra SOS Børnebyerne, når dit barn er klar til at klare sig selv, og fadderskabet slutter. Et fadderbarn bliver som hovedregel frameldt fadderskabsprogrammet senest, når han eller hun fylder 23 år. På det tidspunkt tilbyder vi dig automatisk et nyt fadderskab.

Du kan kontakte os, hvis du ikke ønsker at fortsætte med at hjælpe et nyt SOS-barn.

Efter hvilken religion opdrages børnene i en SOS-børneby?

Vi hjælper børn dér, hvor behovet er størst, uanset nationalitet, kultur og religion.

Børnene opdrages normalt  med den religion, deres biologiske forældre havde, eller som er mest almindelig i det samfund, hvor børnebyen ligger. Et SOS-barn bor for så vidt muligt i en SOS-familie, hvor moderen og børnene har samme religion, så børnene har mulighed for at lære traditioner og ritualer.

I mange lande er religion en integreret del af hverdagen, og hvis SOS-børnene vokser op helt uden religion, vil de stå udenfor deres samfund og være anderledes end de kammerater, de går i skole med. Desuden kræver et frit valg en grundlæggende viden om forskellige religioner.

Børnene tvinges ikke til religiøse handlinger, og de beslutter selv i samråd med deres SOS-mor, om de ønsker at deltage.

En SOS-børneby kan sagtens have flere religioner repræsenteret. For eksempel er der både jøder og muslimer i SOS-børnebyerne i Israel og De Palæstinensiske Selvstyreområder, og i Sri Lanka er der kristne, hinduer, muslimer og buddhister.

Målet er, at børnene skal være stolte af deres egen baggrund, men også være åbne for det, som er anderledes. Blandt andet derfor vil du aldrig finde nogen former for fundamentalisme i SOS-børnebyerne.

FNs Børnekonvention er udgangspunktet for SOS Børnebyernes arbejde. Børnekonventionen fastslår, at alle børn har ret til frit at bestemme og praktisere deres tro.

Tilmelding til Betalingsservice

Kristine Lehmann Nielsen, Projektleder for Landsindsamling