Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

DFD har støttet SOS Børnebyerne i flere år og er en meget værdsat samarbejdspartner. Partnerskabet består blandt andet af engagement af DFD’s medarbejdere og donation af muleposer til SOS Børnebyernes indsamlere – og nu også en milliondonation til ukrainske børn. 

”Vi støtter SOS Børnebyerne, fordi de gør et stort stykke arbejde med at hjælpe de mest sårbare og udsatte børn til et bedre liv, herunder også de mange uskyldige børn, som er ofre for krigen i Ukraine,” siger Pernille Kjærulf, kommunikationsansvarlig hos DFD. 

SOS Børnebyerne har været i Ukraine i over 20 år og fortsætter trods krigen det eksisterende arbejde for udsatte børn og familier i landet. Derudover har vi igangsat en større hjælpeindsats, som har både et kortsigtet/akut og et langsigtet perspektiv og omfatter hjælp i både Ukraine og nabolandene. I alt håber vi at hjælpe 500.000 mennesker i hele perioden. 

På den korte bane – det vil sige de første et-to år – består SOS Børnebyernes indsats af akut hjælpearbejde, som bl.a. omfatter beskyttelse af og omsorgsløsninger til børn uden forældreomsorg; adgang til basal nødhjælp som fødevarer, tøj og varme tæpper; psykosocial bistand; adgang til undervisning; juridisk rådgivning og hjælp til at holde sammen på eller genforene sårbare familier. 

SOS Børnebyerne har i samarbejde med lokale partnere allerede hjulpet 8.050 mennesker og bl.a. sikret: 

  • At 500 plejefamilier er i sikkerhed efter flytning fra farlige områder, samt at de modtager basale fornødenheder og anden hjælp (fx psykosocial støtte og rådgivning) 
  • At 2.000 børne- og plejefamilier, der valgte at forblive i deres hjem, har modtaget kontanter, basale fornødenheder og andre former for hjælp på deres bopæl 
  • At yderligere 300 uledsagede flygtningebørn har modtaget hjælp og støtte, mens de var i transit 
  • At 1.500 børn fra statslige institutioner har modtaget hjælp og støtte, mens de var i transit 

”SOS Børnebyerne i Ukraine og nabolandene har gjort et fantastisk stykke arbejde under krigen, og alle børn under SOS Børnebyernes direkte ansvar er bragt ud af landet. Men omkring 4 millioner ukrainske børn lever fortsat i områder med øget risiko på grund af krigen. For at kunne hjælpe flest muligt har vi brug for støtte fra både den danske befolkning og fra erhvervslivet – derfor er vi dybt taknemmelige for DFD’s flotte donation,” fortæller Peter Hermann Kamph, Chef for kommunikation og Partnerskaber hos SOS Børnebyerne.   

Vil du eller din virksomhed også støtte SOS Børnebyernes arbejde for Ukraines børn? 

Giv en donation her eller på Mobilepay 11386. 

Er du interesseret i andre støttemuligheder for din virksomhed, så kontakt Eva Leth Laursen på ela@sosbornebyerne.dk eller tlf. 30621242