Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Børns beskyttelse er en af SOS Børnebyernes vigtigste opgaver

Børns beskyttelse er en af SOS Børnebyernes vigtigste mærkesager. Derfor har vi meget faste regler og procedurer for, hvordan vi bedst muligt passer på de godt 600.000 børn og unge, der årligt får hjælp af SOS Børnebyerne.

SOS Børnebyerne arbejder i mere end 130 lande med at give forældreløse og udsatte børn muligheden for at vokse op i en kærlig familie.
SOS Børnebyerne arbejder i mere end 130 lande med at give forældreløse og udsatte børn muligheden for at vokse op i en kærlig familie.

I forlængelse af de sager om svigt og misbrug i andre organisationer, der den sidste uge er omtalt i medierne, ønsker SOS Børnebyerne at fortælle, at vi også i vores organisation oplever disse sager, men også at fortælle om, hvordan vi forebygger og håndterer dem.

SOS Børnebyernes internationale organisation har en whistle blower-ordning, der er tilgængelig for alle børn og voksne i SOS-organisationerne og i SOS-børnebyerne. I 2016 kunne SOS Børnebyerne på verdensplan desværre konstatere 21 tilfælde af overgreb og krænkende opførsel af seksuel karakter, som vi blev gjort opmærksomme på via vores indberetningssystemer. SOS Børnebyerne har fulgt op på samtlige tilfælde i samarbejde med de relevante myndigheder. Men det er 21 tilfælde for meget. SOS Børnebyerne kan på ingen måde acceptere adfærd, der bryder med vores retningslinjer og politik for børns beskyttelse.

SOS Børnebyerne har over 40.000 ansatte i mere end 130 lande. Alle ansatte, der skal arbejde med børn og unge, gennemgår grundige baggrundstjek før deres ansættelse. SOS Børnebyerne har nultolerance over for overgreb og misbrug af position, og ved enhver mistanke suspenderes medarbejderen omgående fra sit arbejde, mens sagen efterforskes.

Når man som SOS Børnebyerne overtager forældremyndigheden for udsatte og forældreløse børn, følger der et uendeligt stort ansvar. Ansvaret for, at børnene vokser op i trygge og kærlige rammer, ligger på vores skuldre. Derfor har SOS Børnebyerne en lang række procedurer, retningslinjer og politikker for børns beskyttelse, der skal sikre, at børnene altid er beskyttede og får omsorg.

Her kan du punkt for punkt læse om, hvordan vi beskytter børnene: Sådan beskytter vi børnene

 

 

SOS Børnebyerne har en lang række sikkerhedsprocedurer, politikker og guidelines, der skal sikre børns beskyttelse – du kan læse mere om, hvordan vi beskytter børnene her:

Sådan beskytter vi børnene