Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Krigen mellem Hamas og Israel har resulteret i tusindvis af døde og endnu flere sårede. Hundredtusinder er fordrevet fra deres hjem og mangler drikkevand, mad, medicin eller husly. Situationen er i særdeleshed voldsom for børn og unge, der mangler forældreomsorg, eller kommer fra de mest udsatte familier.

SOS Børnebyerne opfordrer indtrængende alle parter på begge sider til omgående at sikre, at civile – især børn – beskyttes, og til at respektere international humanitær lov og FN’s konventioner, herunder menneskerettighederne samt Børne- og Genevekonventionen.

Vi opfordrer indtrængende til, at humanitære regler og folkeretten overholdes, og at alle parter omgående indgår våbenhvile, da antallet af dræbte børn fortsat stiger, og vores kolleger i det besatte palæstinensiske område løbende fortæller os om rædselsvækkende forhold for børn i området. Det er vores kerneopgave at forebygge, at børn mister forældreomsorg – og bombeangrebene dræber børns mødre og fædre.

Vi opfordrer derfor indtrængende til:

  • Øjeblikkelig våbenhvile mellem krigens parter.
  • At alle parter respekterer den humanitære folkeret, ikke begår yderligere alvorlige krænkelser mod den civile befolkning – især børn – og sikre, at de skyldige bliver stillet til regnskab for de krænkelser, der er begået til dato.
  • At sikre øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle civile – først og fremmest børn, gravide og mødre med spædbørn og små børn, sårede, ældre og syge, der holdes fanget i Gaza af Hamas.
  • At sikre fuld og uhindret humanitær adgang samt sikker passage for civile.

SOS Børnebyerne hjælper børn og deres familier på begge sider af konflikten. Siden konfliktens begyndelse er børn, unge og forældre fra familier, vi hjælper, blevet dræbt eller såret. Både i Israel og i Gaza.

SOS Børnebyerne arbejder konsekvent i overensstemmelse med fundamentale humanitære principper og FN’s konventioner; er neutral og uafhængig og arbejder målrettet for at sikre størst mulig omsorg og respekt for de berørte civile, herunder særligt børn og deres familier.

Støt børn fanget i konflikter og katastrofer

SOS Børnebyerne arbejder i mere end 130 lande, og har derfor ofte mulighed for at træde til omgående, når en konflikt bryder ud eller en katastrofe rammer. Alle landeorganisationer er drevet af lokale medarbejdere, der har indgående kendskab til befolkningens udfordringer, og derfor kan sætte ind med den rigtige hjælp med det samme. Vi prioriterer altid først og fremmest hjælp til berørte børn, unge og deres familier.

Hvis du vil støtte vores akutte arbejde for børn og unge fanget i konflikt eller katastrofe, kan du støtte SOS Børnebyernes katastrofefond med et valgfrit beløb.