Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Debatindlægget er bragt i Berlingske.

Kære statsminister, vi har stadig brug for, at regeringen presser markant hårdere på for en forbedring af den desperate situation i Gaza.

At den skulle blive så forfærdelig, som den er i dag, havde ingen af os fantasi til at forestille os – selvom vi allerede i oktober advarede om en humanitær katastrofe.

Vi ser høje civile tab, et stort antal dræbte journalister og nødhjælpsarbejdere, belejrede hospitaler og skoler samt en menneskeskabt sultkatastrofe på grænsen til hungersnød.

Vi anerkender regeringens humanitære bidrag til Gaza og Vestbredden samt forsøget på at lægge pres på Israel for at åbne flere grænseovergange. Men vi har brug for at se mere handling og reelle mærkbare resultater nu.

Den danske regering har et medansvar for at standse den brutalitet, vi ser i Gaza. Derfor beder vi endnu en gang regeringen om at gøre alt, hvad der står i jeres magt, for at sikre en varig våbenhvile, adgang for tilstrækkelig nødhjælp og beskyttelse af civile, journalister og humanitært personale.

At Danmark i december endelig stemte for en FN-resolution, der opfordrede til en humanitær pause i Gaza, var et vigtigt skridt i den rigtige retning.

I marts lykkedes det så langt om længe FNs Sikkerhedsråd at vedtage en resolution om våbenhvile.

Nu skal Danmark være med til at sikre, at disse resolutioner ikke bare er politisk spil for galleriet. Danmark kandiderer til en stol i Sikkerhedsrådet i 2025-26, og regeringen har nu mulighed for at slå tonen an for det potentielle medlemskab ved at engagere sig klart og tydeligt i bestræbelserne på at skabe international fred og sikkerhed, som er rådets centrale formål.

Konventioner virker nytteløse

Som EUs udenrigschef har påpeget, er Gazastriben blevet verdens største kirkegård – for de mange dræbte, men også for vigtige principper i den humanitære folkeret.

Lige nu virker Genève- og Haag-konventionerne, som er til for at sikre basal humanitet i krige, nytteløse.

Selv den Internationale Domstols afgørelse om, at Israel skal gøre alt, hvad landet kan, for at forbedre den humanitære situation og undgå folkedrab i Gaza, har ikke formået at stoppe den humanitære katastrofe.

Situationen har endda forværret sig markant siden kendelsen. Vi oplever hver dag store udfordringer med at få nødvendig nødhjælp ind og rundt i Gaza. Både civile, journalister, nødhjælpsarbejdere og livsvigtig infrastruktur bliver fortsat ramt af angreb.

Vores konvojer bliver stadig holdt tilbage ved checkpoints. Det er tæt på umuligt for os at nå befolkningen i det nordlige Gaza med nødhjælp, mad og medicin. FN ser blandt andet konsekvenserne af dette ved, at babyer vejer langt mindre ved fødslen, end de burde.

Den 22. marts i år sagde du, statsminister, til et EU-topmøde, at Israel skal sikre, at mindst 500 lastbiler med nødhjælp dagligt kommer ind i Gaza. Du understregede samtidig, at vi bliver »nødt til at sende et meget, meget klart signal til Israel«. Men der kommer stadig langt fra 500 lastbiler ind om dagen.

Du sagde ved samme topmøde, at »vi skal stå last og brast med vores humanitære værdier«. Men nødhjælpsarbejdere bliver stadig dræbt, imens de er på arbejde. Endda selvom de har koordineret deres operationer og bevægelser med de stridende parter.

Så på trods af stærke ord og Israels løfter om bedre mulighed for mere humanitær hjælp har vi endnu ikke set mærkbare fremskridt.

Der er brug for reel handling nu

Gaza er blevet gjort ubeboelig. Der lugter bogstaveligt talt af død, fordi lig ligger og rådner på gaden under murbrokker og i overfladiske grave.

Gazas befolkning er spærret inde, belejret, massivt bombet og afskåret fra adgang til mad, vand og tilstrækkelig lægehjælp. Israel har målrettet begrænset omverdens adgang til information fra Gaza blandt andet ved ikke at lade internationale journalister komme ind.

Kun ti ud af Gazas 36 hospitaler er nu delvist fungerende efter en pulverisering af sundhedssystemet.

Vi kan ikke gøre mere for Gazas befolkning under de nuværende forhold, end vi allerede gør.

Kære Mette Frederiksen, der er brug for mere handling nu.

Vi opfordrer på det kraftigste den danske regering til at gå forrest sammen med sine allierede og forlange en ende på den menneskeskabte krise i Gaza ved at sikre følgende:

  • De udbredte angreb på civile, nødhjælpspersonale, journalister, sundhedsfaciliteter og civil infrastruktur skal stoppes øjeblikkeligt.
  • Blokaden skal ophæves, så nødhjælp kan komme ind og rundt i Gaza.
  • Grænseovergange i Syd-, Midt- og Nordgaza skal åbnes.
  • Og frem for alt skal der indføres øjeblikkelig og vedvarende våbenhvile.

 

Underskrevet af: Læger uden Grænser, Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet, UNICEF Danmark, Amnesty International Danmark, PlanBørnefonden, Care, Mellemfolkeligt Samvirke, SOS Børnebyerne, International Media Support og Caritas Danmark