Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

INTERVIEW
I februar sidste år rykkede flere og flere russiske tropper nærmere grænsen til Ukraine. Og trods utallige forsikringer fra Ruslands præsident om, at der blot var tale om øvelser, var invaderingen af Ukraine en realitet, da missilerne begyndte at falde over hele landet i de første morgentimer d. 24. februar 2022.

Et chok for de fleste. Men for medarbejderne i SOS Børnebyerne i Ukraine forventeligt. Allerede to uger inden krigen brød ud, havde de møjsommeligt fået overtalt alle de plejefamilier, de støtter, til at flytte til det vestlige Ukraine.

”Det var ikke nemt, for ligesom alle andre, havde de ikke lyst til at tro det værste. Og det er svært at forlade sit hjem i uvished,” siger Serhii Lukashov, direktør for SOS Børnebyerne i Ukraine.

I krigens første dage blev tusinder af børn og voksne tilknyttet SOS Børnebyerne i Ukraine kørt i busser ud af Ukraine.

”Vores kolleger og venner fra SOS Børnebyerne i Polen indvilligede omgående i at modtage og huse alle familier, og det har givet stor tryghed for vores plejeforældre og børn at komme i sikkerhed og ikke overladt til sig selv,” siger Serhii Lukashov.

Du kan se interviewet med Serhii Lukashov længere nede i artiklen.

SOS Børnebyerne har arbejdet i Ukraine i 20 år

I krigens første måneder lykkedes det at redde mere end 40.000 mennesker – alle børn og deres forældre. I samarbejde med ukrainske organisationer har SOS Børnebyerne i Ukraine hjulpet med evakuering og genhusning, vi har hjulpet med basale fornødenheder; mad, hygiejneprodukter, tøj og psykologisk krisehjælp.

”Vi er en del af civilsamfundet i Ukraine og har et godt samarbejde med mange andre organisationer. Det er arv fra vores mange års arbejde i landet, så da krigen brød ud, vidste vi allerede, hvilke velrenommerede og troværdige organisationer over hele Ukraine vi kunne samarbejde med, og som også kendte til og stolede på os,” fortæller Serhii Lukashov.

I de sydøstlige egne af Ukraine støtter SOS Børnebyerne de lokale organisationer baseret der, så de kan hjælpe så mange som muligt.

SOS Børnebyernes indsats i Ukraine

  • 284.643 ukrainere har i alt fået hjælp af SOS Børnebyerne i 2022
  • 11.291 har fået hjælp i nabolandene med bl.a. husly, psykosocial støtte, adgang til skoler og sundhedsydelser
  • 24.000 har fået hjælp via et af vores socialcentre, der udover at være knudepunkter for uddeling af nødhjælp også fungerer som beskyttelsesrum
  • 23.000 plejefamilier, slægtninge der har fået ansvaret for børn og særligt familier der grundet krigen kun har én forælder, oftest en mor, har fået økonomisk hjælp til at kunne klare sig
  • 17.000 børn og voksne i Ukraine har fået mental og psykosocial hjælp til at bearbejde krigstraumer
  • 628 børn med skader fra missilangreb og andre krigsrelaterede skader har fået langvarig hjælp til både operationer, proteser, genoptræning, psykologhjælp og juridisk bistand

Indsatsen for børnene er vokset i al hast

SOS Børnebyerne i Ukraine har formået at opretholde alle indsatser fra før krigen, men har samtidig udvidet den samlede indsats betragteligt, takket være en enorm støtte fra andre SOS-landes indsamlinger til indsatsen. Blandt andet er syv centre etableret, hvor sårbare og udsatte en helt essentiel indsats for børn i krig og katastrofer blevet en fast del af arbejdet: Psykosocial støtte til børn og familier.

”Vi har mobile teams af psykologer, der kører ud, hvor de fordrevne befinder sig. På vores egne kontorer arrangerer de psykosocial terapi for traumatiserede børn. Børnene kan komme og kan lege og lave fælles aktiviteter et par timer om dagen. De psykosociale klubber er medvirkende til at behandle og mindske traumer for børn på sigt,” siger Serhii Lukashov.

SOS Børnebyerne yder i øvrigt hjælp til børn, der er sårede og har brug for lægehjælp eller operationer som følge af krigshandlinger. Vi hjælper dem med behandlinger, eventuelle proteser, genoptræning og psykologhjælp så længe, de har behov for det.

Vi bliver i Ukraine

Spørger man Serhii Lukashov vil SOS Børnebyerne udvide indsatsen endnu mere det kommende år. Behovet er voksende, og børn og voksne i Ukraine vil have brug for hjælp i mange år, selv når krigen slutter.

”Vi, holdet i Ukraine, er klar til at yde den hjælp. Vi bliver her. På trods af krig, på trods af en altødelæggende post-krig situation. Vi bliver lige her, så vi kan støtte børnefamilierne til, at alle børnene kan vokse op i en kærlig familie,” siger han.

 

Se interviewet (engelske undertekster) med Serhii Lukashov, direktør i SOS Børnebyerne Ukraine, her:

Serhii Lukashov, direktør for SOS Børnebyerne i Ukraine. Foto: Katerina Ilievska

Serhii Lukashov, direktør for SOS Børnebyerne i Ukraine.
Foto: Katerina Ilievska