Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Atith går i første klasse på SOS-skolen i Battambang i Cambodja. Han kommer kun i skole takket være et stipendie fra SOS Børnebyerne, da hans forældre ikke tjener nok til at sende alle deres børn i skole. Foto: Jens Honoré.

Børnene i SOS-børnebyerne skal lære at klare sig som voksne og kunne bidrage til udviklingen af det samfund, de bor i. Uddannelse bryder den sociale arv og giver børnene lyse fremtidsudsigter.

SOS-skoler løfter lokalsamfundet

SOS Børnebyerne bygger børnehaver, skoler eller videregående uddannelsesinstitutioner, for eksempel værkstedsskoler, hvis der ikke findes skolemuligheder i området omkring børnebyen.

I SOS-skolerne går der både elever fra lokalsamfundet og fra børnebyen. På den måde løftes det generelle uddannelsesniveau i området, samtidig med at børnene fra børnebyen bliver integreret med de lokale børn.

Fakta

SOS Børnebyerne driver pt. 182 skoler og 100 tekniske skoler verden over i lande og områder, hvor der er begrænset eller ingen adgang til uddannelse – og yderligere 16 er ved at blive bygget.

Glade skolebørn i børnebyen i Zanzibar. Foto: Lars Just.

Skolen giver børnene ambitioner

Skolen præger hele atmosfæren i SOS-børnebyen. Den er ofte centralt placeret i byen, og en stor del af hverdagslivet er centreret om skolen. Der er et livligt leben i frikvartererne på de grønne arealer og fokus på at lære noget i timerne.

Lærerne arbejder med det enkelte barns faglige udvikling og giver børnene ambitioner og forventninger om, at alle kan blive til noget, uanset deres baggrund.

Sophal har fået et scholarship

Alt for mange børn i Cambodja får ikke en uddannelse. På SOS-skolen i Battambang ændrer SOS Børnebyerne hver dag fremtiden for 480 forældreløse og udsatte børn, og en af dem er Sophal.

Fakta

Skolegang i børnebyerne

  • 98 % af de børn, der vokser op i en SOS-børneby, får en skolegang svarende til grundskolen – det vil sige 1. til 6. klasse.
  • 44 % af dem afslutter 9. klasse.
  • 21 % af dem gennemfører siden en ungdomsuddannelse, det kan være gymnasium eller håndværkeruddannelse.
  • 17 % af dem læser videre og får en universitetsuddannelse.

Disse tal skal ses i sammenligning med ulandenes almindelige gennemsnit og det faktum, at børnene fra børnebyerne er forældreløse eller udsatte og derfor har et svært udgangspunkt.

Til sammenligning får kun 7 % af danske anbragte børn en studentereksamen, mens tallet for alle danske unge er 32 %. Tilsvarende har 16 % af den voksne danske befolkning en uddannelse på universitetsniveau.

Tracking footprints, AKF 2009 og Danmarks Statistik 2014.