Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Et godt fundament

Alle børn og unge, der vokser op i en børneby, har adgang til uddannelse – lige fra børnehave til videregående akademisk eller teknisk-faglig uddannelse. Børnene skal lære at klare sig som voksne og kunne bidrage til udviklingen af det samfund, de bor i. Uddannelse giver børnene muligheder og lyse fremtidsudsigter.

I området omkring børnebyen arbejder vi for at sikre retten til skolegang for de mest udsatte børn. Vi sørger for, at børnene kommer i skole, og vi støtter familier i at skabe en indtægt, så de bliver i stand til selv at betale for bøger, skoleuniform og andre udgifter i forbindelse med deres børns skolegang. Vi underviser også forældrene i, hvordan de kan støtte deres børn i at bryde fattigdomscirklen, da det ikke er alle forældre, der forstår vigtigheden af uddannelse, fordi de ikke selv har gået i skole.

En investering i en bedre fremtid

Skolegang er grundstenen for vækst og udvikling i alle dele af et samfund. Uddannelse giver langt bedre jobmuligheder og et godt fundament for fremtiden. Uddannelse giver også unge mennesker ressourcer til at deltage aktivt i processer og beslutninger, der påvirker dem og samfundets udvikling, og til at holde politikere ansvarlige for deres handlinger. På den måde er uddannelse både med til at bryde fattigdom for den enkelte og for samfundet generelt.

Læs mere om, hvordan vi hjælper og ruster de unge mennesker til voksenlivet

Vi giver børnene en stemme

Uafhængigt af religiøse og politiske interesser arbejder SOS Børnebyerne på at påvirke landes regeringer, så børnene ikke bliver glemt. Det gør vi ved at tale forældreløse og udsatte børn og unges sag over for regeringer, myndigheder og andre magthavere både nationalt og internationalt. Vi fortæller blandt andet verdens ledere, at det er vigtigt at huske, at forældreløse og udsatte børn og unge har samme rettigheder til skolegang som alle andre børn og unge.

Atith går i første klasse i Battambang i Cambodja. Han kommer kun i skole takket være støtte fra SOS Børnebyerne, da hans forældre ikke tjener nok til at sende deres børn i skole. Foto: Jens Honoré.