Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Det går klassens indsamling til

Når danske elever gør gode gerninger i december, spreder de glæde hos deres nærmeste, og med klassens indsamling bidrager de samtidig til at give udsatte børn en bedre barndom.

De glemte børn

Man ved ikke præcis, hvor mange forældreløse børn, der findes i verden, men man anslår, at der findes mellem 140-220 millioner børn, der ikke får omsorg af deres forældre. Man kender ikke det præcise tal, fordi børnene ofte ikke er registreret og derfor forsvinder i statistikkerne.

Herudover kommer de børn, der er i risiko for at miste forældreomsorg, fordi deres forældre ikke kan tage sig af dem på grund af fattigdom, sygdom og konflikt.

Har du spørgsmål?

Omvendt Julekalender, Iben Stjerne Christensen, projektleder