Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Konkrete indsatser for klimakrisens ofre

SOS Børnebyerne sikrer mad, vand, sundhedsydelser og uddannelse til sårbare børnefamilier, som lever midt i klimakatastrofen. Samtidig arbejder vi med klimatilpasning i udsatte lande, så unge og voksne kan skabe sig en tryg og bæredygtig tilværelse under de ændrede forhold.

Vil du høre om, hvordan din virksomhed kan bidrage?

Mai Ebdrup, Senior Corporate Relations Manager