Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Andre eksempler på indsatser

I Østafrika er det almindeligt at bruge træ til at lave mad. For at modarbejde skovrydning har vi derfor trænet kvinder i at bygge energibesparende komfurer og producere piller af biomasse. Komfurerne er CO2-neutrale og reducerer sundhedsskadelig røg. Samtidig tjener kvinderne penge på at sælge de bæredygtige komfurer og piller.

I Zambia er fattigdom og underernæring et almindeligt problem ude på landet. For at sikre familiers levegrundlag under de barske forhold har vi derfor hjulpet landmænd i et skifte til den vandbesparende metode hydroponik, så familierne ikke behøver at bekymre sig om tørke eller voldsomme regnvejr.

I Etiopien er tørke en udfordring for utallige familier, som er afhængige af landbrug. Derfor har vi undervist næsten 3.000 af landets børn og unge i bæredygtigt landbrug, vanding og kultivering. Børnene bragte denne viden om klimatilpasning med sig hjem, så den kunne sprede sig til de udsatte lokalsamfund.

Vil du høre mere?

Eva Leth Laursen, Senior Relations Manager