Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Verdensmål vil stoppe vold mod børn

Vold går ud over børns trivsel og udvikling. Alligevel er vold en del af hverdagen for millioner af børn verden over. Mange steder tror forældre og lærere ligefrem, at vold er godt for børn. Derfor er viden et af SOS Børnebyernes vigtigste redskaber mod vold i skoler og hjem.

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Ifølge verdensmål 16 skal der sættes en stopper for alle former for vold og tortur mod børn. Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner. Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser.

I SOS Børnebyernes familieprogrammer, skoleprojekter og andre projekter lærer de voksne, at man ikke må slå på børn. Ofte er børnene selv med til at forhindre volden i samarbejde med skoler og myndigheder.