Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Uddannelse er en vej ud af fattigdom

Børn udvikler sig ved at gå i skole, og retten til undervisning er nedfældet i FN’s Børnekonvention. Uddannelse er desuden med til at udvikle samfund og derfor et af de nye verdensmål, som SOS Børnebyerne arbejder for at nå.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Uddannelse er en af de mest effektive måder at forbedre menneskers liv og skabe bæredygtig udvikling. Målet er inden 2030 at give alle børn adgang til gratis grundskole og sikre dem læse- og regnefærdigheder, der sætter dem i stand til at tage en videre uddannelse. Alle børn skal desuden have adgang til førskoleundervisning, som forbereder dem på skolegang. Mænd og kvinder skal sikres lige adgang til uddannelse på alle niveauer.

SOS BØRNEBYERNES bidrag til at nå målet: Alle børn i SOS-børnebyerne går i børnehave og skole og får så vidt muligt en kompetencegivende uddannelse. SOS Børnebyerne driver børnehaver, skoler og tekniske skoler i nogle lande og benytter sig ellers af de lokale, offentlige uddannelsestilbud. Gennem SOS-familieprogrammer støttes udsatte børn i lokalområdet omkring børnebyerne i at gå i skole, og deres forældre får hjælp til at lære et fag, så de nemmere kan få et arbejde.