Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Til kamp mod uligheden

Den økonomiske, sociale og politiske ulighed i verden stiger. De nye verdensmål skal vende den negative udvikling vendes. SOS Børnebyerne støtter nogle af verdens fattigste børn og familier i at få lige adgang til goderne.

Mål 10: Reducer ulighed

Inden 2030 skal de fattigste 40 procent af befolkningen opnå en større stigning i indkomst end gennemsnittet i befolkningen. Desuden skal alle lande styrke og fremme den sociale, økonomiske og politiske inklusion og sikre lige muligheder for alle. De skal også fjerne diskriminerende lovgivning, politikker og praksis.

SOS Børnebyernes familieprogrammer støtter udsatte familier i at få øgede indtægter, sikre deres børn adgang til sundhed og uddannelse og i at give både børn og voksne viden og redskaber til at påvirke beslutningsprocesser lokalt og nationalt.