Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Partnerskab for handling

Vi kan kun nå FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, hvis vi styrker partnerskaber på tværs af kloden. Sådan lyder rationalet bag en af de vigtigste målsætninger i det globale samarbejde som også for SOS Børnebyerne er helt essentielt. Partnerskaber med blandt andet private virksomheder kan generere penge til udvikling, men fører også til deling af viden, teknologi, innovation og udbredelse af miljømæssigt fornuftige teknologier i udviklingslandene.

Mål 17: Partnerskab for handling

Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt samarbejde. Blandt andet via forbedret nord-syd- og syd-syd-samarbejde, regionalt og internationalt samarbejde omkring videnskab, teknologi, innovation og øget vidensdeling med gensidige aftalevilkår og fremme af udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljømæssig fornuftige teknologier til udviklingslande på gunstige vilkår.

For SOS Børnebyerne hjælper partnerskaber med private virksomheder os med at realisere mange af FN’s Verdensmål.