Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Alle unge skal have anstændige jobs

Aldrig har der været så mange unge i verden som i dag. De har ret til at kunne forsørge sig selv, og de udgør et kæmpe potentiale. Det kræver en global indsats at skabe gode job til alle. SOS Børnebyerne arbejder for at realisere verdensmål 8 om anstændige job og økonomisk vækst.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Ifølge verdensmål 8 skal alle verdens lande inden 2030 sikre anstændige job til alle og økonomisk vækst. Andelen af unge, der hverken er i gang med uddannelse, træning eller arbejde, skal nedbringes markant inden 2020.