Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Giv udsatte børn et kærligt hjem med tryghed og omsorg

BLIV VERDENSMÅLSPARTNER

Mere end 220 millioner børn vokser i dag op alene eller i en sårbar situation, hvor de er i fare for at miste omsorgen fra deres mor og far.

I samarbejde med SOS Børnebyerne kan din virksomhed investere målrettet i at sikre nogle af verdens mest udsatte børn og unge et kærligt hjem og en barndom, opvækst og ungdomsliv i sikre og trygge rammer med omsorg og tryghed og bidrage til at opfylde FN’s verdensmål 1 og 10 om at afskaffe fattigdom og reducere ulighed.

Giv udsatte børn et kærligt hjem med tryghed og omsorg

BLIV VERDENSMÅLSPARTNER

Sådan kan din virksomhed også bidrage

Har du spørgsmål?

Kathrine Schmidt, Senior Corporate Relations Manager

SOS Børnebyerne og FN’s verdensmål

Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og samarbejde. Hos SOS Børnebyerne kæmper vi for de mål, der har positiv indflydelse på udsatte børn og unge. Med din virksomheds investering som partner, vil I være med til at opfylde FN’s verdensmål.

 

                 

BLIV VERDENSMÅLSPARTNER

Mere om FN’s verdensmål