Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Børn har ret til både fysisk og følelsesmæssig sundhed

På SOS-lægeklinikkerne kan børnebyens børn og familier uden for børnebyen blive behandlet.