Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Inspicos bidrager til en bæredygtig udvikling i verdens fattige lande

Jeg tror på, at hvis folk får et tilstrækkeligt højt niveau af uddannelse i nogle lande, så kan de mennesker på sigt blive beslutningstagere og danne grobund for, at endnu flere bliver en del af den udvikling.

Vil du høre mere?

Kathrine Schmidt, Senior Corporate Relations Manager

Skal langvarig forandring som virksomhedspartner

Læs mere