Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Et fælles fundament af bæredygtighed og samfundsansvar

Et projekt med bæredygtighed i højsædet

Når Bygma Fonden donerer til projekter i det globale syd, er det afgørende, at projekterne har et bæredygtigt afsæt. Valget om at støtte børnebyen i Hawassa er derfor først og fremmest baseret på, at social bæredygtighed er en grundsten i projektet.

Det bæredygtige aspekt er ikke begrænset til at omfatte børnebyens børn og deres fremtidige børn. Gennem hele projektet er samarbejde med det omkringliggende samfund indtænkt, så støtten kan brede sig som ringe i vandet og skabe positiv forandring for hele lokalsamfundet.

Vil du høre, hvordan vi kan omsætte din virksomheds bæredygtighedsmål til handling?

Mai Ebdrup, Senior Corporate Relations Manager

Skab langvarig forandring som virksomhedspartner

Læs mere