Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

SOS Børnebyernes nødhjælpsindsatser

Vi samarbejder om at beskytte børn i katastrofer

Støt vores katastrofefond
Du kan også støtte vores nødhjælpsarbejde ved at give et bidrag til SOS Børnebyernes katastrofefond. Når du støtter katastrofefonden, hjælper du de mange udsatte børn og sårbare familier, når de rammes af krige, konflikter, epidemier og naturkatastrofer. Sammen giver vi den hjælp, der skal til for at de klarer sig gennem katastrofen - både på kort og på langt sigt.
Giv et bidrag