Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Formålet med projektet er at hjælpe udsatte børn og familier, der er påvirket af væbnet konflikt i det nordlige Mozambique. Fokus er især på kvinder og børn samt børn uden pleje. Den væbnede konflikt startede allerede i 2017 og har siden udviklet sig til en langvarig humanitær krise. Siden starten af 2020 er konflikten taget til med en stigning af voldelige angreb på 300%, og omkring 712.000 mennesker, heriblandt 300.000 internt fordrevne, har et akut behov for humanitær hjælp.

DERF er en fondspulje, der hører under CISU (Civilsamfund i Udvikling) og uddeler midler til nødhjælpsprojekter. DERF støtter i forvejen flere af SOS Børnebyernes nødhjælpsprojekter i Etiopien og Somaliland. Du kan læse mere om SOS Børnebyernes samarbejde med DERF her.

Tusind tak til DERF for støtten.