Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

SOS Børnebyerne er for første gang blevet godkendt til et strategisk partnerskab med Danida/Udenrigsministeriet. SOS Børnebyerne ser frem til at være med til at udmønte den danske udviklingspolitiske strategi gennem vores arbejde i Østafrika.

SOS Børnebyerne skal fortsætte og udvide arbejdet med at beskytte rettighederne for børn og unge, der er vokset op uden forældreomsorg. Helt konkret skal organisationen styrke plejefamilieområdet i Kenya, Etiopien og Somaliland, så børn og unge får den nødvendige tryghed, støtte og omsorg gennem uddannelse af omsorgspersoner, lokale myndigheder og frivillige. Samtidig skal SOS Børnebyerne have et større fokus på mental sundhed, social beskyttelse og deltagelse, så unge, der er vokset op uden for hjemmet, får de bedst mulige betingelser for en god start på voksenlivet.

Sammen med en lang række samarbejdspartnere i landene skal SOS Børnebyerne påvirke de nationale systemer for social beskyttelse, så de tager hensyn til denne målgruppes særlige udsathed og marginalisering.

SOS Børnebyernes administrerende direktør, Mads Klæstrup Kristensen, ser frem til at tage fat på de opgaver i det nye år:

“Det er meget glædeligt at kunne udvide det arbejde, vi allerede gør på vegne af vores mange faddere, erhvervs- og fondspartnere samt andre faste støtter, til – i kraft af det strategiske partnerskab med Danida – at arbejde på vegne af hele Danmark. Varm tak til udviklingsminister Flemming Møller Mortensen og Udenrigsministeriet/Danida for tilliden.”

Læs mere om partnerskabet med Danida her.