Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Plejemor: ”Jeg beder til, at det går mine børn godt”

Med støtte fra Civilsamfund i Udvikling (CISU) og i samarbejde med Fairstart Foundation har SOS Børnebyerne støttet, trænet og vejledt mere end 500 plejefamilier og uddannet 40 instruktører i Østafrika for at sikre plejebørn en tryg opvækst og styrke plejefamilieområdet.

Helena med sin yngste plejesøn, Roy, på 11 år.

Med økonomisk support fra Civilsamfund i Udvikling (CISU) har SOS Børnebyerne og den danske organisation Fairstart Foundation arbejdet på at styrke indsatsen for plejebørn i Kenya, Tanzania, Zanzibar og Rwanda siden 2017.

”Programmet skal sikre børn i familiepleje en tryg opvækst. Det gør vi ved at klæde omsorgsgiverne på til at varetage opgaven som plejeforældre. Vi arbejder individuelt med hver eneste familie på baggrund af en tilknytnings- og tillidsbaseret model, hvor omsorg, respekt og forståelse er i centrum. Vi giver plejeforældrene nye perspektiver på deres forældrerolle, en større forståelse af deres børns adfærd og viden om tilknytningsbaseret omsorg – alt sammen til gavn for børnenes trivsel,” fortæller programansvarlig i SOS Børnebyerne, Lene Godiksen.

Indsatsen bygger blandt andet på SOS Børnebyernes 70 års erfaring i at sikre udsatte børn, der har mistet omsorgen fra deres biologiske forældre, en tryg opvækst og et kærligt hjem i nye rammer. Og de første resultater af indsatsen er lovende.

”Vi kan se, at børnenes tillid til deres plejeforældre i gennemsnit er steget 28 %, siden vi startede. Det er enormt positivt og en god forudsætning for en god og værdig barndom som plejebarn,” siger Lene Godiksen.

Mistede begge forældre på 14 dage
En af de 500 plejefamilier, som har fået gavn af indsatsen, møder vi i Eldoret i det østlige Kenya.

”Vi har levet et hårdt liv,” konstaterer Helena kort.

Hun bor i et hus bygget af blikplader og ler på godt 20 kvadratmeter sammen med sin mand og deres seks børn.

Fire af børnene er parrets biologiske børn. Men parret har også åbnet deres hjem for Helenas to nevøer, da de på tragisk vis blev forældreløse for tre år siden. Drengene, som i dag er 11 og 15 år gamle, mistede deres mor, Helenas søster, til HIV/aids. To uger efter begik deres far selvmord i afmagt ved at indtage gift. Da drengenes far havde drukket giften, ringede han til Helena og bad hende om at passe på hans to drenge. Efterfølgende døde han på hospitalet.

”Jeg tog dem ind i vores familie for at støtte dem og få dem til at føle, at de havde forældre. For at gøre dem til mine børn. For at give dem en mor og en far. For at de kunne komme i skole ligesom andre børn. For at give dem kærlighed. Og for at give dem mulighed for at forsørge sig selv i fremtiden,” siger Helena.

Desuden gjorde hun det, fordi hun ønskede, at de to drenge skulle kende deres ophav og rødder.

”De skal vide, at de havde forældre. Forældre som døde. Og så tog jeg dem til mig og blev en mor for dem. Men jeg tror på, at det er helt afgørende, at man som menneske ved, hvor man stammer fra, ” siger hun.

 

Civilsamfund i Udvikling (CISU) er en sammenslutning af næsten 300 danske udviklingsorganisationer.

CISU administrerer Civilsamfundspuljen, der uddeler støtte til udviklingsprojekter, der bekæmper fattigdom og fremmer menneskerettigheder.

Civilsamfundspuljen er finansieret af Udenrigsministeriet (Danida) og er på finansloven.

Principperne for støtte til udviklingsaktiviteter gennem danske civilsamfundsorganisationer er bestemt af Folketinget.

Læs mere på CISUs hjemmeside. 

11-årige Roy mistede for tre år siden begge sine forældre, men fandt sammen med sin storebror et nyt hjem i sin udvidede familie hos Helena, hendes mand og deres fire børn.

Helena er plejemor for sine to nevøer, som mistede begge deres forældre på tragisk vis.

Helena, Roy og koordinator for SOS Børnebyerne i Kenya, Samuel Kipsang.

Har du spørgsmål?

Lene Godiksen, Senior Programme Manager