Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Hus 6 har fået ny adresse

Børnebyen på Zanzibar består af 11 familiehuse. Men kun ni af dem er at finde i selve børnebyen. De to sidste er såkaldte udflytterfamilier, der har byttet børnebyens adresse ud med en anden i et forsøg på i højere grad at integrere familien i det omkringliggende samfund. En af de familier er hus 6.

Foto: Lars Just