Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Bini

BINI BLEV EFTERLADT I MOSKEEN

En helt almindelig fredag siger Galiso farvel til sin kone Amina for at tage til bøn i moskeen. Han er ganske uvidende om, at hans familie snart vil vokse med et ekstra medlem.

Foto: Lars Just

Vil du vide mere om at være frivillig?

Charlotte Henriques, Senior Volunteer Manager