Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

SOS Børnebyerne træner frivillige socialarbejdere, så børn i plejefamilier kan få hjælp

På grund af mangel på uddannede socialrådgivere er det oftest lokale frivillige, der udfører socialt arbejde i Rwanda. Siden 2017 har SOS Børnebyerne trænet de frivillige socialarbejdere, så de er klædt på til at finde og støtte plejebørn i deres lokalområde

Enu har arbejdet som frivillig socialarbejder i sit lokalområde siden 2016.