Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Formålet med projektet er, at styrke plejefamilier gennem undervisning i blandt andet børns udvikling, ernæring og sundhed. Plejeforældrene får også adgang til låne- og sparegrupper, så de kan forbedre deres økonomi og plejeforældre og børn hjælpes til at få adgang til den lokale lægeklinik.

En stærk partner siden 2009

Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond finansierede i 2009 opførelsen af en ny SOS-børneby i Jimma, Etiopien, og har siden da finansieret driften af børnebyen. Desværre bliver rigtig mange børn i Jimma efterladt på gaden, flere end der er plads til i børnebyen i Jimma.

Gennem de sidste tre år har SOS Børnebyerne arbejdet med at styrke plejefamilier i Østafrika, med markante forbedringer af børnenes trivsel målt på social interaktion, humør, læringsparathed og reduceret konfliktniveau. Med denne bevilling fra Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond er det muligt at udvide det vigtige arbejde, der bygger på forskning fra hele verden i børns tilknytning og trivsel.

Det har fokus på at alle børn, der har mistet forældreomsorg, har brug for uddannede omsorgspersoner, der er tilstede for barnet på en måde der giver tryghed, nærvær og stabilitet. Og sikrer at flere børn kan få en tryg opvækst i et kærligt hjem.

Flere stærke plejefamilier

SOS Etiopien er blevet introduceret til kursusmaterialet, som er udviklet i samarbejde med Fairstart Fonden. De har et stort ønske om at få mulighed for at benytte kursusmaterialet både i børnebyen i Jimma, blandt plejefamilierne i området og andre steder i landet.

Kursusmaterialet skal derfor bruges til at uddanne 25 instruktører samt sikre supervision af de instruktører, der er tilknyttet børnebyen i Jimma.  Det kræver dog at materialet bliver tilpasset, således at den lokale kontekst er tydeligt afspejlet i både billedmateriale og tekst. Materialet skal derfor oversættes til de to mest brugte lokale sprog, amharic og oromifa.

Med udrulning af dette kursusmateriale har SOS Børnebyerne mulighed for at styrke SOS Etiopien yderligere i det vigtige arbejde med at sikre kvaliteten blandt plejefamilier og de myndigheder, der fører tilsyn med det sociale område.

Tusind tak til Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond.