Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Verdensmålspartnere støtter op om en bæredygtig udvikling for udsatte børn og unge

Verdensmålspartnere i SOS Børnebyerne er med til at sikre udsatte og forældreløse børns vilkår, rettigheder og drømme om en bedre fremtid via omsorg, tryghed, skolegang, vækst og jobskabelse.

I dag har William et liv i tryghed hos sin SOS-mor i en børneby

For syv år siden kunne man dagligt se William og hans lillebror vandre rundt i gaderne med deres aggressive mor, mens de tiggede mad, tøj og penge. På en god dag kunne William tigge penge nok, til at familien kunne spise, andre dage sultede de eller gik på jagt efter rester på en losseplads i nærheden. De var tvunget til at spise det, de fandt, også selv om maden var rådden.

I dag har William en tryg og kærlig opvækst hos sin SOS-mor Oluyemi med omsorg, skolegang og plads til leg og udvikling.

Som Verdensmålspartner bidrager man blandt andet til at realisere FN’s verdensmål 1 og 10 om at afskaffe fattigdom og reducere ulighed ved at sikre nogle af verdens mest udsatte børn og unge et kærligt hjem og en tryg opvækst.

En ganske særlig skoledag

Alt kan virke håbløst, når der pludselig bliver vendt op og ned på ens hverdag. Sådan var der i hvert fald mange af børnene i børnebyen i Battambang, der havde det, da skolerne den 16. marts 2020 lukkede på grund af corona. Men med en sej indsats fra SOS-mødre, lærere og SOS-ansatte genvandt alle børnene håbet i den nye, anderledes hverdag.

Da skolerne var lukkede, sad SOS-søskende sammen foran familiens TV og fulgte med i dagens undervisning. Byens SOS-mødre lavede alle skemaer til deres børn, som de kunne følge, så hverdagen mindede mest muligt om en ”almindelig” skoledag. Alligevel var glæden stor, da skolerne åbnede, og de spændte børn endelig kunne genforenes med deres klassekammerater.

Som Verdensmålspartner bidrager man blandt andet til at opfylde FN’s verdensmål 4 om at give alle børn og unge adgang til kvalitetsuddannelse, hvilket er den mest effektive vej ud af fattigdom og en grundsten for vækst og bæredygtig udvikling.

Thokozane skræddersyer sin egen fremtid

Da Thokozane var helt lille, flyttede hun og hendes to søskende ind i børnebyen i Blantyre, Malawi. Børnene mistede forældreomsorgen, da deres forældre blev skilt, og ikke længere var i stand til at tage sig af dem.

“Når jeg besøger den by, jeg blev født i, bliver jeg altid mindet om, hvor hårdt livet kan være,” fortæller hun.

I dag er Thokozane 22 år gammel, og hun har valgt at udleve den drøm, hun har haft, lige siden hun var helt lille. Hun er startet på en designskole i Malawis hovedstad, og hun er nu på vej mod at få drømmekarrieren.

Thokozane har altid været flittig i skolen, og hun vil gerne være en del af den positive udvikling i Malawi. ”Jeg tror på, at fremtiden ligger i mine egne hænder,” siger hun stolt.

Som Verdensmålspartner bidrager man blandt andet til at opfylde FN’s verdensmål 1 og 8 om at afskaffe fattigdom og bidrage til at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst. SOS Børnebyerne sikrer anstændige jobs og økonomisk vækst gennem hjælp til selvhjælp som for eksempel uddannelse, låne-spare-grupper og jobtræning.