Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Støt via løn

Med en løntræksordning kan medarbejdere i en virksomhed støtte SOS Børnebyerne og få skattefradrag for deres bidrag.

Kontakt os
STØT VIA LØN

Spørgsmål og svar

Hvad er SOS Børnebyernes løntræksordning for virksomhed og medarbejdere?

Virksomhedens medarbejdere kan vælge at få fratrukket et valgfrit beløb over deres løn hver måned, som vil gå til SOS Børnebyernes arbejde med forældreløse og udsatte børn. Ønsker medarbejderne, at midlerne går til et bestemt projekt, kan dette aftales med SOS Børnebyerne.

Kan jeg trække bidragene til SOS Børnebyerne fra i skat?

Når en medarbejder støtter SOS Børnebyerne, kan vedkommende få skattefradrag for sit bidrag til velgørenhed. Det er SOS Børnebyerne, som skal oplyse SKAT om en medarbejders bidrag. Medarbejderen modtager derefter automatisk skattefradraget.
Læs mere på SKAT.dk

Hvorfor vælger virksomheder en løntræksordning?

Virksomhedens medarbejderne vil opleve, at deres arbejdsplads bakker op om en større sag, og det kan være med til at styrke fællesskabsfølelsen og stoltheden på arbejdspladsen.

Hvad går pengene til?

SOS Børnebyerne arbejder i over 130 lande. Vi har en oversigt over de projekter, der har brug for finansiering, og sammen med den enkelte virksomhed eller medarbejderne finder vi et passende projekt. I kan også vælge at støtte SOS Børnebyerne i almindelighed og overlade det til SOS Børnebyerne at bruge pengene, hvor behovet er størst.

Hvilket beløb fratrækkes hver måned?

De fleste virksomheder med en løntræksordning vælger at give medarbejderne flere muligheder at vælge imellem, for eksempel: 100, 150 eller 200 kroner.

Hvad skal virksomhedens lønkontor gøre?

Personalet på lønkontoret vil være dem, der effektivt håndterer skattefradrag. Det er en fordel at drøfte løntræksordningen med lønkontoret, inden beslutningen om en løntræksordning tages, og blive enige om:
- Hvordan løntræksordningen skal administreres i praksis
- Hvor ofte pengene skal overføres til SOS Børnebyerne
- Hvem er kontaktperson(er) for samarbejdet.

For at medarbejderen kan få skattefradrag for bidraget, skal lønkontoret sende SOS Børnebyerne en liste med følgende:
- Medarbejderens navn, efternavn, adresse, postnummer, by, cpr.nummer, og hvor meget medarbejderen har bidraget med i løbet af året
- Kontaktperson i virksomheden, hvis vi har spørgsmål vedrørende den indsendte liste.

Støt via løn

SÅDAN KAN DIN VIRKSOMHED OGSÅ STØTTE