Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Bultu og hendes børn

Bultu og hendes børn fik hjælp til at løfte sig ud af ekstrem fattigdom

”Jeg var stresset og bekymret over, hvad mine børn skulle spise, og jeg tænkte meget på deres fremtid. I dag kan jeg give mine børn mindst to måltider om dagen.”

Her ses Bultu Mohammednure, foran sit hus og sammen med tre af sine fem børn i Jimma i Etiopien

Sådan hjælper vi familierne:

Forbedre levevilkår
Hjælp til boligforbedringer plus fødevarehjælp og undervisning i ernæring. Målet er, at ingen af de 200 familier tilknyttet familieprogrammet – der i dag lever i ekstrem fattigdom – er boligløse ved projektets afslutning i 2021, og at ingen af projektets 600 børn er fejl- eller underernæret.

Beskyttelse af børn
Der oprettes lokalgrupper, hvor børn uddannes i at passe på sig selv og informeres om, hvor de skal gå hen, hvis de oplever overgreb, fysisk afstraffelse eller utryghed. Samtidig trænes politiet, forældregrupper og lokale embedsfolk fra socialkontoret i hvordan de skal reagere ved sager om overgreb og misbrug.

Sikring af børns sundhed
Sundhedsfremmende tiltag blandt udsatte børn og deres familier via uddannelse i og information om ernæring, hygiejne og sygdomsforebyggelse. Samt sikring af adgang til lægehjælp og uddeling af hygiejneartikler til de mest udsatte grupper.

Uddannelse af børn
Skolematerialer og lektiehjælp gives til projektets 600 børn som også får betalt skoleuniform og skolebøger, hvis det er nødvendigt. Samtidig tilbydes børnene lektiehjælp.

Kapacitetsopbygning
Organisatorisk kapacitetsopbygning lokalt blandt andet i form af en andelssparekasse, hvor familierne kan låne små beløb og på den vis etablere egen indtægtsgivende virksomhed og samtidig deltage i kursusforløb omkring grundlæggende forretningsprincipper. Derudover arbejdes med at styrke kapaciteten i lokale partner-organisationer, der støtter udsatte børn.

Familiestyrkende indsatser
Styrke udsatte familiers evne til at administrere, bestyre og planlægge egen husholdning, styrkelse af forældreevner ved kurser i børns udvikling, opdragelse, ernæring og sundhed samt aktiviteter med fokus på kompetenceudvikling i forhold til arbejdsmarkedet.

Forbedre adgang til offentlig services
Sikre og forbedre udsatte børn og deres familier adgang til uddannelse og sundhedsydelser i tæt samarbejde med myndighederne, som styrkes i at levere relevante og effektive serviceydelser og bedre lokal sagsbehandling.