Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Siemens - bedre boliger til forældreløse børn.

Siemens og SOS Børnebyerne har indgået et partnerskab om energiforbedrende renovering af SOS-børnebyen på Zanzibar.