Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Argus Management hjælper udsatte unge i Mali

Argus Management hjælper udsatte familier og giver unge mennesker i Mali mulighed for at opnå digitale færdigheder og adgang til jobmarkedet.  

Af projektets forskellige initiativer er det ønskede udfald, at

”Kitas unge har erhvervet sig færdigheder og styrket deres jobparathed og modstandsdygtighed gennem digital træning.”

Jeg tror på, at den bedste måde, man kan styrke et samfund på, er ved at hjælpe børnene og de unge. Det er sådan, man gør en langsigtet forskel. Med den rigtige hjælp og nogle trygge omgivelser bliver børnene og de unge ressourcestærke, så de er i stand til at uddanne sig, blive oplyst, få familie og hjælpe til, at deres lokalsamfund udvikler sig i en positiv retning. Langsigtet vil det kunne sprede sig som ringe i vandet og bidrage til en positiv udvikling af Mali.

Vil du høre mere?

Kathrine Schmidt, Senior Corporate Relations Manager

Skab langvarig forandring som virksomhedspartner

Læs mere