Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

”Jeg tror, at stort set alle mennesker ønsker at gøre noget godt for andre, der er mindre heldigt stillet. Vi er glade for, med vores H.C. Andersen Home-julehjerte, at gøre det mere synligt og helt håndgribeligt, at enhver ny fadder i SOS Børnebyerne, kan gøre en forskel i et barns liv”

Hjælp et barn

Bliv SOS-fadder
Støt børn der har brug for det

Hver eneste dag er sygdom, fattigdom eller tragiske ulykker årsag til, at børn mister deres forældre. Men heldigvis kan vi sammen gøre noget for at hjælpe.
Som SOS-fadder giver du hver måned et bidrag til, at forældreløse og udsatte børn kan få en tryg opvækst i en SOS-børneby. Med din hjælp får de mest udsatte børn en ny familie, en uddannelse og en fremtid.

Støt børn i dag - bliv fadder ❤️

Hjælp et udsat eller forældreløst barn

For et barn, der har haft en svær start på livet, er behovet for en tryg barndom enormt. Som SOS-fadder giver du ikke blot et forældreløst eller udsat barn et trygt hjem i en børneby, men også muligheden for at genvinde tilliden til voksne og verden omkring dem.

Hvordan bliver man fadder?

Som SOS-fadder hjælper du et specifikt forældreløst eller udsat barn til et nyt liv og en tryg barndom i en SOS-børneby. Her får barnet en mor, en familie og et kærligt hjem. Din hjælp sikrer også barnet en uddannelse og dermed en vej ud af fattigdommen.

  • Du hjælper et specifikt barn.
  • Du giver barnet en tryg opvækst og en god fremtid.
  • Du følger dit fadderbarn gennem løbende rapporter.

Hjælp et barn i dag - bliv fadder.

Hvad er et fadderbarn?

Et fadderbarn og et fadderskab er en langsigtet måde at hjælpe på, og som fadder hjælper du både børn i børnebyerne samt i lokalsamfundet.
Du giver børn et trygt sted at vokse op med kærlighed, tillid og muligheder, som børnene ellers ikke ville have haft.