Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Hans Jørgen og Irene vil gerne sikre sig, at deres fadderbørn kan komme videre i tilværelsen, også når ægteparret ikke selv er her mere. Derfor betænker de SOS Børnebyerne i deres testamente.

Har du spørgsmål?

Mette Sandager Löhndorf, Testamenteansvarlig