Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Intet barn skal vokse op alene. Derfor hjælper SOS Børnebyerne forældreløse og udsatte børn, som ikke har nogen andre, der kan tage sig af dem. Foto: Lars Just

Sammen kan søskende bearbejde og værne om deres fortid og sammen opbygge en fælles fremtid. Ligesom disse to søskende fra SOS-børnebyen Tomilino i Rusland. Foto: Iván Hidalgo